เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2566 ได้มีการจัดงาน “แข่งขันนั่งเหม่อประจำปี” เป็นครั้งแรกของญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว ซึ่งมีคนหนุ่มสาวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

ตามข้อความที่มีผู้ใช้งานเอ็กซ์ชาวญี่ปุ่นโพสต์ไว้ คาดว่ามีคนเข้าร่วมงานราว 100 คน โดยผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องมีการตรวจวัดร่างกายตามเกณฑ์ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ และปฏิบัติตามกฎการแข่งขัน ซึ่งก็คือการนั่งเฉย ๆ ไม่ทำอะไรเลย ไม่ต้องสนใจสิ่งรอบข้าง

ถ้าหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนไหนที่หัวเราะ พูดคุย ใช้โทรศัพท์หรือเผลอหลับ จะถูกตัดสิทธิการแข่งขันในทันที 

การแข่งขันกินระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 90 นาที

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ริเริ่มการแข่งขัน “นั่งเหม่อ” ประจำปีเป็นชาติแรกในปี 2557 โดยศิลปินหญิงชาวเกาหลีใต้ ชื่อว่า WoopsYang เป็นผู้นำเสนอแนวคิดของการนั่งเฉยๆ และไม่ต้องทำอะไรเลย โดยเฉพาะการเล่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยมของชาวเกาหลีใต้ จนเกิดอาการเสพติด ผู้จัดการแข่งขันนี้ แต่เดิมมีเจตนาเพื่อชี้ให้เห็นภัยร้ายของการหมกมุ่นการใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลา

เครดิตภาพ : X / @amenoyoruto