เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ และสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม จัดงานเกียรติคุณของแผ่นดินเยาวชนคนสร้างชาติ โดยมี ม.ล.วันชัย นวรัตน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ เป็นประธานมอบรางวัล

โดย นายณัฐพงศ์ นำศิริกุล หรือครูพี่ป๊อป พิธีกร ผู้ประกาศ และอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่ทำงานเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ได้รับรางวัล “ต้นแบบเยาวชน” คนสร้างชาติ ประจำปี 2564 ในสาขาครูผู้สร้างสรรค์พัฒนา ส่งเสริม กิจกรรมเด็กและเยาวชน
ภายใต้โครงการ “เกียรติคุณของแผ่นดินเยาวชนคนสร้างชาติ” เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

นายณัฐพงศ์ เปิดเผยว่า ในภาวะที่ผู้คนและสังคมกำลังลำบากจากโรคระบาดโควิด ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท หมั่นรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากอยู่ในขณะนี้ต้องมีสติเพราะจะทำให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปได้

นายณัฐพงศ์ เปิดเผยอีกว่า ตนโชคดีที่หลังจากหายป่วยก็ได้รับรางวัลต้นแบบเยาวชนคนสร้างชาติฯ ตั้งใจจะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเยาวชนและประเทศชาติต่อไป โดยเน้นให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและให้หลักธรรมเพื่อรักษาใจ อีกทั้งขอแสดงความยินดีต่อเยาวชนผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย.