กรณีเหตุการณ์ นายสมศักดิ์ ภูสมนึก ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการใช้วาจากล่าวถึงสีผิว อับดุลกอดีรี ฮามิต นักเตะปราจีนบุรี ซิตี้ เกมเยือน ปลวกแดง ยูไนเต็ด เหตุเกิดเมื่อ 29 ต.ค. ศึกไทยลีก 3 ซึ่ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจรรยา มี พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่ง สมาคมฯ ระบุว่า เป็นพฤติกรรมเหยียดสีผิว ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ยืนยันบทลงโทษตามที่ คณะกรรมการพิจาณาบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยาสำหรับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพในความดูของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 หมวด 1 จรรยาของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ข้อ 3 (3) หมวด 2 กลไกและระบบการบังคับใช้จรรยา ข้อ 5 ข้อ 6 และ ข้อ 7 ประกอบกับ หมวด 3 บทกำหนดโทษข้อ 10.12 และข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ข้อ 4

อับดุลกอดีรี ฮามิต

ห้าม นายสมศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันในฟุตบอลรายการลีกอาชีพที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้น หรือให้การรับรองทุกรายการไปตลอดชีวิต