เมื่อวันที่ 20 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม นำผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 399 คน เฝ้าๆ รับพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 42 คน เฝ้า ฯ รับพระราชทานกระบี่

ในโอกาสนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 จำนวน 33 คน ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฝ้า ฯ รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ด้วย วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566