ประเทศจีนอุดมไปด้วยทรัพยากรความร้อนใต้พิภพและเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาทรัพยากรความร้อนใต้พิภพแห่งแรกๆ ในโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การพัฒนาและการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศจีนมีแนวโน้มพัฒนาขนาดใหญ่ และปริมาณการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพโดยตรงต่อปีก็ติดอันดับที่หนึ่งของโลกต่อเนื่องกันหลายปีแล้ว

“เมืองปลอดควัน” แห่งแรกทางตะวันตกของจีน คือ อำเภออู่กง ในเมืองเสียนหยาง มณฑลส่านซี ซึ่งได้สร้างความสามารถด้านความร้อนใต้พิภพได้ 9.2 ล้านตารางเมตร พื้นที่ทำความร้อนใต้พิภพส่วนกลางคิดเป็นเกือบ 30% ของพื้นที่ทำความร้อนทั้งหมดในเขตตัวเมืองเสียนหยาง 

ส่วนที่ท่าอากาศยานนานาชาติต้าซิงของกรุงปักกิ่ง ระบบปั๊มความร้อนจากแหล่งภาคพื้นดิน ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของ “สนามบินสีเขียว” เพื่อใช้เป็นพลังงานความร้อนและเย็นแก่อาคารขนาด 2.57 ล้านตารางเมตร

พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนจากภายในของโลก และใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตไฟฟ้า การทำความร้อนและความเย็น เกษตรกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ ฯลฯ

เครดิต China Media Group (CMG)