โดยสิ่งที่ผู้ปกครองมักจะมีคำถามเสมอว่า นักศึกษาที่นี่เค้าเรียนอะไรกันที่วิทยาลัยโลกคดี เพราะเห็นว่าเรียนกันอย่างมีความสุข อีกทั้งได้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงทดลองแก้ปัญหาความยั่งยืนของ SDG 17 ข้อ จนเกิดนวัตกรรมที่คว้ารางวัลมากมาย หรือนักศึกษาที่ได้การสนับสนุนทุน startup ก็เป็น Social Enterprise หลาย ๆ กิจการ ซึ่งผมมักจะตอบว่านักศึกษาที่นี่ได้เรียนรู้การเป็นประชากรโลกที่ดีในศตวรรษที่ 21 โดยจะต้องมีความรู้เรื่องโลก รู้เรื่องความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และรู้วิธีการแก้ปัญหาความยั่งยืน เพื่อรักษาโลกใบนี้ไว้ ซึ่งถึงแม้จะไม่ชัดเจนว่าน้อง ๆ ที่เรียนจบไปแล้วนั้น จะประกอบอาชีพอะไร แต่ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก โดยน้อง ๆ ที่เรียนจบจากที่นี่ไปได้งาน 100% และได้เงินเดือนสูงจนติดอันดับ 1 ใน 5 ของคณะต่าง ๆ ในธรรมศาสตร์

ในวาระครบรอบ 11 ปีนี้ วิทยาลัยโลกคดี จึงร่วมมือกับทางสถานทูตแคนาดา จัดงานเสวนาเรื่อง “ภาวะผู้นำในโลกยุคใหม่” ขึ้น โดยนำผู้ประกอบการสตรี จากแคนาดามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาไทย โดยบนเวทีดังกล่าว ผู้ได้รับเชิญขึ้นเวที ต่างก็ได้มีการสะท้อนมุมมองต่าง ๆ ไว้น่าสนใจ ดังนี้ ท่านทูต H.E. Ping KitniKone เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ที่กล่าวว่า มีความยินดีที่มีโครงการนำผู้ประกอบการสตรีชาวแคนาดา มาแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ประกอบการสตรีของไทย โดยผู้นำสตรีที่ดีจะต้องมีความอดทน มีความขยันขันแข็ง และปรับตัวได้ดีในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทางด้าน คุณ Lisa Pierce VP Global Sales for Air Canada ได้ระบุว่า ความผิดพลาดเป็นครูที่ดีที่สุดของผู้ประกอบการ โดยทุก ๆ ความสำเร็จและความล้มเหลวนั้น คือ การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ในขณะที่ คุณ Hye June Park President The Aspen Tree Corporation สะท้อนบนเวทีว่า ผู้นำที่ดีจะต้องมีความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเท่าเทียมของมนุษย์ในที่ทำงาน รวมไปถึงจะต้องส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งทุก ๆ ท่านในที่นี้คงจะเห็นตรงกันแล้วว่า ผู้หญิงควรแสวงหาความรู้ตลอดเวลา และวิกฤติต่าง ๆ ในชีวิตคือครูที่ดีที่สุด ที่สำคัญมนุษยสัมพันธ์นั้นสำคัญพอ ๆ กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนั้นผู้หญิงต้องมั่นใจในตัวตนของเรา เพราะไม่ว่าเราจะเป็นใคร เราก็คือคนสำคัญ ส่วน ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ก็ได้กล่าวเสริมในเรื่อง “ความสำคัญของสตรี” ไว้ในเวทีนี้ว่า ขณะนี้ตัวของเธอกำลังผลักดันเรื่องของกองทุนศักยภาพสตรี และระบบนิเวศแรงงานที่ให้ความเท่าเทียมของสตรีในอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเวลานี้ตัวของเธอเองกำลังผลักดันร่างกฎหมายการศึกษาฉบับใหม่ ที่เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นส่งเสริมทุนมนุษย์สตรีให้มีศักยภาพเทียบเท่าเพศชาย โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษา…เพื่อที่จะสร้างผู้ประกอบการสตรียุคใหม่.