เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงแนวทางหลังเปิดสมัยประชุมสภาในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ภายหลังพรรคประชาธิปัตย์ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่แล้ว ว่า สภาจะเปิดสัปดาห์หน้า พรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะมีการคุยกันใกล้ชิดมากขึ้น  ในสมัยประชุมที่แล้ว เราได้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการแล้ว ก็คิดว่าเรารอกระบวนการโปรดเกล้าฯ ผู้นำฝ่ายค้านเสร็จ เมื่อมีผู้นำฝ่ายค้านชัดเจนอย่างเป็นทางการก็ควรจะมีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการด้วย ตอนนี้เมื่อกระบวนการโปรดเกล้าฯ ยังไม่เรียบร้อย แต่การทำงานในสภาต้องเริ่มแล้ว ก็คิดว่าหลังจากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป จะทำการประชุมร่วมกัน

เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้หัวหน้าพรรคเป็นนายเฉลิมชัย ศรีอ่อนแล้ว การพูดคุยถือว่าง่ายขึ้นหรือไม่ นายชัยธวัช กล่าวว่า ก็คงเหมือนเดิม ไม่ว่าหัวหน้าพรรคจะเป็นท่านใด อย่างไรในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ยังเหมือนเดิม

เมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นอุปสรรคในการทำงานของฝ่ายค้านหรือไม่ พร้อมกระแสว่าอาจจะไปร่วมรัฐบาล นายชัยธวัช กล่าวว่า ก็คิดว่าการทำงานร่วมกันต้องให้เกียรติกัน ถ้าเรามัวแต่เกิดความไม่ไว้วางใจต่อกันโดยไม่จำเป็น ตนคิดว่าคงไม่สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกัน

เมื่อถามว่า จะลงอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติในช่วงไหน นายชัยธวัช กล่าวว่า สภาเปิดช่วงต้น คงให้ความสำคัญกับการพิจารณากฎหมาย ในสมัยสภาชุดที่แล้วไม่ได้พิจารณาร่างกฏหมายเลย ตอนนี้มีร่างกฏหมายจ่อเข้าสภาอยู่ รวมถึงร่างกฏหมายของฝั่งรัฐบาลและภาคประชาชนด้วย ที่สำคัญจะมีวาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งคิดว่าเมื่อพิจารณาเสร็จน่าจะช่วงปลายเดือนมี.ค. ก่อนจะปิดสมัยประชุมอีกครั้งในช่วงก่อนสงกรานต์น่าจะทำให้มีเวลาอภิปรายใหญ่ได้ ซึ่งจะเป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจ คงต้องหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและการทำงานของฝ่ายค้านว่าพร้อมมากแค่ไหน โดยต้องเอาเนื้อหาเป็นหลัก เรื่องนี้ ต้องใช้เวลา แต่อย่างไรก็ตามในฐานะฝ่ายค้านก็ควรจะใช้โอกาสในสภาในการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นประโยชน์ที่สุดกับพี่น้องประชาชน.