เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายนฤพล งามศิริ อายุ 27 ปี ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและช่วยเหลืองานยาเสพติด ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้แทนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวช่วยเหลืองานยาเสพติด (ศป.ปส.อ.) จากทั้ง 22 อำเภอ และจากทั่วประเทศ รวมกว่า 800 คน เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ขอความเห็นใจ กรณีทางรัฐบาลไม่ต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและช่วยเหลืองานยาเสพติด ซึ่งรับเงินเดือนเพียงแค่เดือนละ 8,000 บาท โดยอ้างว่าถูกตัดงบประมาณไปกว่า 1,000 ล้านบาท ส่งผลทำให้กลุ่มลูกจ้างดังกล่าวได้รับผลกระทบเดือดร้อนอย่างหนัก โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำและปัญหาโรคระบาดโควิด-19

นายนฤพล กล่าวว่า เป็นตัวแทนของกลุ่มลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว มายื่นหนังสือร้องขอความเห็นใจ กรณีถูกสั่งเลิกจ้าง ลูกจ้างของรัฐ ซึ่งงานในตำแหน่งที่ตนและกลุ่มลูกจ้างดังกล่าวได้รับมอบหมาย ถือเป็นงานที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือและเป็นกำลังหนุนงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแม้เงินเดือนจะน้อยนิด แต่ตนและกลุ่มลูกจ้างก็ยังรักและมีความเต็มใจที่จะทำงานนี้ด้วยความเข้มแข็ง การที่ออกมายื่นหนังสือในครั้งนี้ก็เพื่อสะท้อนปัญหาให้ ผวจ. และทางรัฐบาล ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนและพิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย เพราะแต่ละคนต่างมีภาระที่ต้องรับผิดชอบครอบครัว โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ และค่าครองชีพ และต้องกลายเป็นคนตกงาน ขาดรายได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว และกลุ่มคนเหล่านี้ไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างทาง