เมื่อวันที่ 24 ก.ย. พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ในฐานะ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวถึงการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ที่สถานีกลางบางซื่อ ว่า ผู้ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็มที่ศูนย์ฯมีประมาณ 1.55 แสนคน จะทยอยฉีดเข็ม 3 ด้วยแอสตราฯ ตามความสมัครใจโดยวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ฉีดวันละ 1.5 หมื่นคน ส่วนวันอื่นๆ ฉีดวันละ 1 หมื่นคน โดยจะฉีดเสร็จครบวันที่ 6 ต.ค. หรืออย่างช้าวันที่ 13 ต.ค. กรณีผู้ที่ได้รับข้อความแจ้งให้มารับเข็ม 3 ไม่สามารถมาได้ตามกำหนดเวลา สามารถมาหลังวันที่ได้รับแจ้งข้อความถัดไปอีก 7 วันโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

เมื่อถามถึงมาตรการป้องกันข้อความ หรือเอสเอ็มเอส (SMS) ปลอมซึ่งระบาดหนักในขณะนี้ พญ.มิ่งขวัญ กล่าวว่า ถ้าเป็นข้อความของศูนย์วัคซีนบางซื่อฯที่มีการพัฒนาขึ้นมาเองจะเขียนชัดเจน ว่า “CVC-MOPH”ซึ่งจะไม่ใช่ SMS ที่ส่งเฉพาะข้อความ แต่มีการส่งลิงก์ข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคลิกเข้าไปจะพบกับ QR code ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จริงๆ ดังนั้น ไม่สามารถให้คนอื่นมาใช้งานหรือสวมสิทธิ

“SMS เป็นเรื่องของบุคคลไม่สามารถสวมสิทธิหรือขายสิทธิได้ เนื่องจากเรามีประสบการณ์ ตอนนี้จึงมีการเฝ้าระวังการสวมสิทธิอย่างเข้มข้น การฉีดวัคซีนของศูนย์วัคซีนบางซื่อฯ โดยเฉพาะเข็ม 3 ไม่มีการเปิด walk in ใดๆทั้งสิ้น แต่จะส่ง SMS แจ้งโดยรายละเอียดตามที่ระบุข้างต้น ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ SMS ปลอม” พญ.มิ่งขวัญ กล่าว.