ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ ม.กรุงเทพ กล่าวอวยพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทัพนักกีฬาม.กรุงเทพ สู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเพื่อนในมหาวิทยาลัยร่วมส่งใจเชียรก่อนเดินทางร่วมแข่งขันในวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม