ที่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 67 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม พร้อม พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) และคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางเยี่ยมชมศูนย์ข่าวกรองและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Drug Intelligence & Forensic Center : DIFC) และสถาบันวิจัยการติดยาเสพติด The National Narcotics Laboratory (NNL) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับปัจจัยการติดยาเสพติด การนำผลของสารเคมีภัณฑ์ไปจัดระเบียบสารเสพติด เช่น สารกำเนิดใหม่ การศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบผล หรือพฤติกรรมของยาเสพติดต่อร่างกายของสัตว์ที่เป็นตัวอย่างทดลอง อาทิ หนูขาว ฯลฯ รวมทั้งการตรวจหา วิเคราะห์ และประเมินสารเคมี การควบคุมสารเคมีเพื่อปรับโทษตามกฎหมายให้เหมาะสม ทั้งการแยกประเภทและปริมาณ

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา ค้นคว้าวิจัยสาขาพฤติกรรมศาสตร์ ในหัวข้อการติดสารเสพติด-ยาเสพติด ว่าจะต้องใช้ในปริมาณเท่าใดถึงจะมีพฤติกรรมเสพติด เป็นต้น

สำหรับการศึกษา วิเคราะห์ ยาเสพติดและสารเสพติดที่ทางการจับได้ จะมีการตรวจเส้นผม รวมทั้งการนำน้ำเสียในชุมชน มาตรวจยาเสพติดและสารเสพติด อาทิ การตรวจน้ำเสียจากโรงงานเพื่อตรวจหาหลักฐานยาเสพติดก่อนเข้าจับกุมด้วย

ทั้งนี้ พ.ต.อ.ทวี ได้มอบโล่ที่ระลึก ตราสัญลักษณ์ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ให้กับศูนย์ข่าวกรองและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วย นอกจากนี้ยังมีกำหนดการหารือข้อราชการกับ นายหวัง เสี่ยวหง มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพื่อจะได้มีการประสานงานด้านการสืบสวนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายการค้ายาเสพติด รวมทั้งข้อมูลเครือข่ายการค้า สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคเข้าไปในพื้นที่ผลิตยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการหยิบยกประเด็นการควบคุมสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด มิให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย ด้วย

โดย พ.ต.อ.ทวี และคณะ มีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 67 ทั้งกรุงปักกิ่ง และนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรก นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม