สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ว่า สภาสิงคโปร์มีมติ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รับรองกฎหมาย “บทลงโทษเพื่อยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ” ครอบคลุมผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม การข่มขืน และการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายว่า ผู้กระทำผิดในคดีเหล่านั้น ซึ่งกำลังรับโทษอยู่ในเรือนจำ จะไม่กระทำผิดซ้ำเมื่อได้รับการปล่อยตัว


ทั้งนี้ บทลงโทษจำคุกขั้นต่ำสำหรับคนร้ายในคดีดังกล่าว จะอยู่ที่ระหว่าง 5-20 ปี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล อย่างไรก็ตาม หากมีการวินิจฉัยพบว่า ผู้กระทำผิด “มีความเสี่ยงสูง” จะกลับมาก่อเหตุที่เป็นอันตรายต่อสังคม ต้องรับโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำต่อไป “อย่างไม่มีกำหนด” โดยจะได้รับอิสรภาพต่อเมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและให้ความเห็นตามหลักการแล้วว่า ผู้ต้องขังคนดังกล่าว จะไม่กลับมากระทำการที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสังคมอีก


ปัจจุบัน สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศซึ่งมีกฎหมายเข้มงวดที่สุดในโลก แม้ผู้เยาว์กระทำความผิดอาจต้องรับโทษด้วยการเฆี่ยน ขณะที่อัตราการเกิดอาชญากรรมในสิงคโปร์อยู่ที่เพียง 0.2 ต่อประชากร 100,000 คน อยู่ในกลุ่มต่ำที่สุดของโลก.

เครดิตภาพ : AFP