เมื่อวันที่ 12 ก.พ. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และปศุสัตว์จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ถึงกรณีที่มีการร้องเรียนว่า ในโครงการโคบาลชายแดนใต้ ที่ดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดหาโคที่ไม่ได้คุณภาพ โดยได้รับรายงานว่าปัญหาของโครงการนี้ คือ 1.เกษตรกรบางกลุ่มได้รับโคแม่พันธุ์พื้นเมืองที่มีน้ำหนักไม่ถึง 160 กิโลกรัม ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยได้วัวขนาดเล็กสุดที่มีน้ำหนัก 95 กิโลกรัม 2.โคแม่พันธุ์พื้นเมืองบางตัวไม่แข็งแรง ไม่มีความสมบูรณ์ แม้เกษตรกรพยายามฟื้นฟูบำรุง 2-3 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ยอมกินหญ้า ซึ่งคาดว่ามีปัญหาจากระบบอวัยวะภายใน 3.โคแม่พันธุ์พื้นเมืองที่เลี้ยงมานานกว่า 1 ปี ผสมเทียมแล้วไม่ติด 4.โคแม่พันธุ์พื้นเมืองไม่มีเอกสารประจำสัตว์ ทำให้ไม่ทราบแหล่งที่มา และไม่มีประวัติการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์ 5.เรื่องคอกกลางที่ไม่แข็งแรง และมีไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงโคแม่พันธุ์พื้นเมืองรวมกัน 50 ตัว และ 6.เกษตรกรไม่สามารถรวมกลุ่มสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี ได้ครบ 10 คน จึงไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ดังนั้นต้องเร่งประสานเปลี่ยนวัวให้ประชาชน โดยวัวที่จะรับเข้ามาใหม่และส่งมอบให้ประชาชน ต้องได้รับการตรวจสอบให้ดี เพราะเราเอาวัวไปให้เขาสร้างรายได้ ตนจึงขอให้เลขาธิการ ศอ.บต. ไปพูดคุยทำความเข้าใจ และบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในการเร่งช่วยเหลือประชาชน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มขึ้น รวมถึงต้องมีการจัดทำข้อมูลต่างๆ ให้รอบด้าน และติดตามการเลี้ยงของประชาชนให้มากขึ้น แล้วจะทำให้โครงการนี้สำเร็จ

“การประชุมวันนี้ไม่ได้ต้องการว่าใครผิดหรือใครถูก แต่เราต้องทำให้โครงการโคบาลชายแดนใต้ เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงที่สุด สร้างรายได้ และต้องแก้ปัญหาความยากจนในครัวเรือนของประชาชนให้สำเร็จ ดังนั้น การกลับมาประชุมครั้งหน้า ตนต้องการเห็นโครงการเดินหน้าไปด้วยทิศทางที่ดีขึ้น” นายสมศักดิ์ กล่าว