แต่มหานครชั้นนำของโลกต่างแข่งกันพัฒนาเมืองสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตท่ามกลางระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เราจึงพบนวัตกรรมผังเมืองใหม่ ๆ เปลี่ยนภูมิทัศน์ของมหานครทั่วโลก เช่น การเปลี่ยนซูเปอร์ไฮเวย์เป็นสวนสาธารณะ เปลี่ยนถนนเป็นทางจักรยาน เปลี่ยนดาดฟ้าเป็นสวนลอยฟ้า เปลี่ยนผนังตึกที่รกร้างเป็นสวนแนวตั้ง เป็นต้น และนี่คือตัวอย่างของ “5 เมืองสร้างสรรค์ที่มีนวัตกรรมพื้นที่สีเขียว” เพื่อมหานครแห่งความยั่งยืน

1. Singapore ตั้งใจที่จะให้ชาวโลกรู้จักเขาว่าเป็นมหานครที่อยู่ในป่า ตั้งแต่สนามบินที่มีธรรมชาติที่รายล้อมสถาปัตยกรรม ทั้งภายในและภายนอก ทั่วทั้งเมืองก็มีสวนสาธารณะมากกว่า 400 แห่ง ที่เชื่อมกันด้วยทางเดินที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ อาคารต่าง ๆ ล้วนเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนแนวตั้ง และพื้นที่กักเก็บนํ้าฝน โดยสิงคโปร์ประกาศ Green Plan 2023 ที่จะพัฒนามหานครสีเขียวสู่ความยั่งยืนอย่างจริงจัง

2. Liverpool, England ใจกลางเมืองลิเวอร์พูลที่ หนาแน่นด้วยตึกคอนกรีตได้ริเริ่มทำกำแพงเขียว โดยใช้ผนังของศูนย์การค้าที่มีความยาว 65 เมตร ปลูกไม้พรรณนานาชนิด ซึ่งไม้พรรณเหล่านั้น จะดึงดูดแมลงและผึ้งซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มความหลากหลายทางธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว กำแพงเขียวนี้นอกจากช่วยดูดซับคาร์บอน กรองฝุ่นควัน กันเสียงยานยนต์ในเมืองแล้ว ยังเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนที่มีคุณภาพด้วย

3. Izmir, Turkey กรุงอิซมีร์ในตุรกี สร้างพื้นที่กันชนระหว่างแม่นํ้า กับพื้นที่ใช้สอยของเมือง โดยทำเป็นสวนแนวยาวขนานลำนํ้า ลดผลกระทบของนํ้าท่วม โดยเพิ่มพุ่มไม้ราว 250,000 พุ่ม และต้นไม้ใหญ่อีก 1,150 ต้น เพื่อดูดซับคาร์บอนของเมือง และใช้แมลงในการช่วยขยายพันธุ์ของพืชต่าง ๆ ที่เป็นพืชท้องถิ่นเมดิเตอร์เรเนียนอีกด้วย นับเป็นตัวอย่างโครงการที่ประหยัดขนาดกะทัดรัด และแผ่ขยายเป็นกันชนไปรอบเมือง

4. Seoul, South Korea กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ 5 ปีที่แล้วถูกคลื่นความร้อนโจมตีอย่างหนัก ผู้บริหารเมืองจึงวางแผนสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อลดอุณหภูมิของเมืองลงให้ได้ 3-7 องศาเซลเซียส โดยมีแนวคิดที่จะทำสวนอุโมงค์ลม เพื่อดึงลมเย็นจากภูเขารอบกรุงโซลมาช่วยคลายร้อน โดยปลูกต้นไม้ใหญ่เป็นแนวอุโมงค์ลม ดึงความชื้นของแม่นํ้าเพื่อลดความร้อน เพิ่มต้นไม้พุ่มขนาดกลางเพื่อกรองฝุ่น และเพิ่มไม้ประดับ และสวนแนวตั้งใจกลางเมืองเพื่อกรองอากาศอีกด้วย

5. The High Line, New York City ชาวนิวยอร์กได้ร่วมกันเปลี่ยนทางรถไฟที่ไม่ใช้แล้ว ให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าที่เต็มไปด้วยพรรณพืช ต้นไม้ และดอกไม้กว่า 150,000 ต้น บนทางยาว 2 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกของแมนฮัตตัน

เมืองเหล่านี้ทำได้…เราก็น่าจะทำได้เช่นกัน.