วันที่ 7 ก.ค. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัวชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ฝีมือนักวิจัยไทย มีราคาถูก ใช้ง่าย รวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือซับซ้อน ให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเทคนิคการตรวจแบบ Real-time PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยชุดตรวจนี้มีราคาประมาณ 1,000-1,200 บาท

รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ชุดตรวจ COVID-19 SCAN เป็นชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ที่เป็นเชื้อก่อโรคโควิด-19 แบบคัดกรอง โดยใช้เทคโนโลยี CRISPR ถือเป็นชุดตรวจด้วยหลักการ CRISPR ชุดแรกของประเทศไทย โดยชุดตรวจนี้เป็นเครื่องมือแพทย์สำหรับการตรวจแบบคัดกรองรายบุคคล
ราคาไม่แพง ใช้เวลาตรวจน้อยกว่า 2 ชั่วโมง จึงเหมาะสำหรับการเพิ่มกำลังการตรวจคัดกรองในผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ หรือการตรวจเชิงรุกได้ดียิ่งขึ้น โดยกระบวนการตรวจ จะไม่ต้องเจ็บตัว ด้วยการตรวจผ่านน้ำลายหรือน้ำมูก การเก็บตัวอย่างน้ำลาย ใช้การบ้วนน้ำลายลงในภาชนะเก็บ ชุดตรวจ COVID-19 SCAN เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จึงสามารถดำเนินการเป็นหน่วยตรวจเคลื่อนที่เชิงรุกหรือหน่วยตรวจในโรงพยาบาลต่างจังหวัด ที่มีจำนวนเครื่องและน้ำยาอยู่อย่างจำกัด และสามารถนำไปใช้แบบผสมผสานกับการตรวจด้วยวิธี Real-time PCR ได้

ปัจจุบันทีมวิจัยได้ทดสอบชุดตรวจ COVID-19 SCAN กับโควิดสายพันธุ์อัลฟา,เบตา และเดลต้า แล้วพบว่าชุดตรวจสามารถให้ผลบวกต่อเชื้อกลายพันธุ์ได้ แต่ผลการตรวจไม่ได้ระบุจำแนกว่าเป็นสายพันธุ์ใด ขณะนี้ทางบริษัทผู้ผลิตกำลังขยายกำลังการผลิตให้ได้ระดับใหญ่ ประมาณ 10,000 ชิ้นต่อเดือน ที่ผ่านมาได้นำไปใช้ในหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อตรวจคัดกรองในบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรคไตก่อนที่จะเข้ารับการฟอกไตแล้ว