นายชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า งานสถาปัตยกรรมล้วนขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน สอดรับการเพิ่มขึ้นของประชากรจาก 8 พันล้านคน เป็น 10.4 พันล้านคน ภายในปี 2100 ทำให้การออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้จริงนี้ เป็นโจทย์ที่ต้องเผชิญในปี 2024 ซึ่งความสำคัญหลักจะต้องมีความปลอดภัยมากขึ้น การออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รองรับความหลากหลายของวัฒนธรรม นวัตกรรม และความยั่งยืน

น.ส.กุลธิดา ทรงกิตติภักดี ประธานจัดงานสถาปนิก’67 กล่าวถึงนิทรรศการธีมหลัก Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์” ถ่ายทอดอัตลักษณ์ร่วมทางภาษาสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียที่มีความหลากหลาย ผ่านตัวอย่างผลงานของ 12 สถาปนิก มีมิติทางภาษาที่เชื่อมโยงกัน แต่อาจมีวัตถุประสงค์การสื่อสารที่แตกต่าง โดยทางภัณฑารักษ์หลัก คุณเจอร์รี่ หง (Jenchieh Hung) และคุณนาดา อินทพันธ์ ถอดการแบ่งกลุ่มภาษาร่วมออกเป็น 3 กลุ่ม อาทิ SHADING กลุ่มภาษาสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบหลักสะท้อนถึงเรื่องสภาพเศรษฐกิจ บริบทของเมือง สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน ซึ่งมีอิทธิพลแตกต่างกันไป

นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้มีการอัปเดตของวัสดุก่อสร้างรักษ์โลกเน้นความยั่งยืนเป็นสำคัญ ถํ้าอะลูมิเนียม (S-ONE Aluminum Grotto) ออกแบบโดย HAS design and research เป็นการนำอะลูมิเนียมมาสร้างพื้นที่ ที่สะท้อนลักษณะทางธรรมชาติในรูปแบบใหม่ ให้ได้สัมผัสถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างผลผลิตทางอุตสาหกรรมกับการแสวงหาพื้นที่ในธรรมชาติของผู้คนในปัจจุบัน เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์บูรณาการรูปแบบใหม่ผ่านงานสถาปัตยกรรม

Wilsonart (Laminates and Engineered Surface) ออกแบบโดย pbm เป็นการนำแผ่นลามิเนต 700 แผ่น ที่มาพร้อมกับสีสันและลวดลายที่ไม่ซํ้ากันในแต่ละแผ่น มาจัดเรียงแบบอิสระ โดยจำลองและนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและธรรมชาติ การจัดวางพื้นที่จะถูกออกแบบให้มีลักษณะสอดประสานกัน ระหว่างส่วน Thematic ที่เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์ ร่วมกับพื้นที่ของ Exhibitor ที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรม โดยไม่ได้แบ่งแยกโซนออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสื่อถึงความ “CONNEX” ระหว่างประสบการณ์ทั้งสองรูปแบบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

แผ่นหลังคาไวนิล วีจี รุ่นวินเทอร์ รูฟ (Winter Roof) จากแบรนด์ VG ที่สามารถเป็นได้ทั้งหลังคาหลัก หลังคาต่อเติมกันสาด และสามารถนำไปทำเป็น Façade ผนัง-เปลือกอาคารไวนิลได้ ทั้งยังสามารถนำมา Recycle ได้ 100%.

พรประไพ เสือเขียว