สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ว่า รายงานร่วมของกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ และสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคดีซีเอ) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่า นักเรียนระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ประมาณ 29.6% อยู่ในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน

ทั้งนี้ ตัวเลขข้างต้นลดลงเล็กน้อยที่ 0.9% จากปี 2565 และลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2564

ผลการสำรวจพบว่า นักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท มีอัตราส่วนการมีน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วนสูงถึง 34.4% เมื่อเทียบกับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งตัวเลขอยู่ที่ 28.7%

อีกทั้งรายงานยังแสดงให้เห็นว่า นักเรียนในชั้นปีสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีน้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กนักเรียนชายสูงขึ้น 0.9 กิโลกรัม เป็น 72.7 กิโลกรัม ส่วนเด็กนักเรียนหญิงมีน้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.7 กิโลกรัม เป็น 58.2 กิโลกรัม

นอกจากนี้ รัฐบาลโซลยังสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ และอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรวมในปี 2566 ลดลงจากปี 2565

อย่างไรก็ตาม รายงานระบุเสริมว่า เกาหลีใต้มีนักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนน้อย แต่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มนักเรียนที่ “ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่เป็นอันตราย” ในส่วนของเด็กผู้ชายอยู่ที่ 41.3% ขณะที่เด็กผู้หญิงมีสัดส่วน 50.1%.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES