เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 58 ปี โดยมี ผศ.ดร. ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และพนักงาน กกท. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องรับรองนักกีฬา ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ และวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ แล้ว ดร.ก้องศักด ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า กกท. พยายามให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ใช้ประโยน์ทางการกีฬาให้มากที่สุด ในการประสานงานกับสมาคมกีฬาต่างๆ เพื่อให้สมาคมกีฬาได้เห็นถึงความพร้อมของตัวอุปกรณ์ รวมทั้งสถานที่ และบุคลากร ในด้านศักยภาพการให้บริการต่างๆ แม้ตอนนี้ต้องยอมรับว่าในพื้นที่ส่วนกลางมีความพร้อมมากกว่าของภูมิภาค ทางส่วนกลางพยามยามกระจายในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปในระดับภูมิภาคให้ได้มากที่สุด ในการให้บริการที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้นักกีฬาที่อยู่ในส่วนของภูมิภาค ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลางทั้งหมด โดยมีเรื่องของการให้บริการออนไลน์ การเพิ่มอุปกรณ์ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กระจายไปยังส่วนของภูมิภาคต่างๆ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ เราพยามยามที่จะกระจายไปยังศูนย์ใหญ่ๆ ให้ยกระดับความเท่าเทียมกับกรุงเทพฯ และอีกส่วนหนึ่งคือความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าในตอนนี้ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ที่มีความพร้อมในเรื่องของการเรียน การสอน ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อที่จะให้การบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กระจายตัวมากที่สุด จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ได้ตั้งใจ และตั้งเป้าให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งในตอนนี้เรามีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในต่างจังหวัด จำนวนกว่า 40 แห่ง แล้ว

ทั้งนี้ วันที่ 1 เม.ย.ของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เนื่องจากเป็นวันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ก่อตั้งขึ้น ครบรอบปีที่ 58 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก ของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. จึงถือว่าวันที่ 1 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นการรำลึกถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ และในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ฝึกสอน นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา นำมาใช้ในการพัฒนานักกีฬามากขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีต่อวงการกีฬาของไทยอย่างมาก