เมื่อเวลา 18.00 น วันที่ 2  เม.ย. ที่ตึกแปซิฟิค ซิตี้คลับ อาคารทูแปซิฟิค นายพลากร  สุวรรณรัตน์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะ “ด้วยจงรัก และภักดี” เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  2 เมษายน  โดยมีนายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติปี 2563 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-สื่อผสม) อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะประธานจัดงาน  กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า ในฐานะตัวแทนศิลปิน ที่ร่วมจัดนิทรรศการ “ด้วยจงรัก และภักดี” เป็นนิทรรศการพิเศษ ที่จัดขึ้นด้วยความจงรัก และภักดี ของกลุ่มศิลปิน ที่ต้องการร่วมกันถวายพระพร เนื่องในวัน พระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ซึ่งพระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ 69 พรรษา พวกเราเหล่าศิลปิน จึงขอร่วมถวายพระพร ให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญ

และเป็นการถวายกำลังใจแด่พระองค์ท่าน ด้วยเราได้เห็นกันทุกหมู่ทุกเหล่าว่า พระองค์ท่าน ทรงงานโดยมิหยุดหย่อน ทรงสร้างโครงการต่างๆ มากมาย เสด็จไปในที่ต่างๆ ตลอดเวลา แม้ว่าพระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ 69 พรรษาแล้วก็ตาม แต่พระองค์ท่านยังไม่หยุดทรงงาน  ทรงแก้ปัญหาให้กับพสกนิกร ของพระองค์ท่านตลอดเวลา  พวกเราเหล่าศิลปิน จึงเห็นพ้องต้องกันว่า เราจะร่วมกันจัดนิทรรศการพิเศษ ด้วยจงรัก และภักดี นี้เพื่อเป็นการถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน และถวายกำลังใจ แด่พระองค์ท่านด้วยในคราวเดียวกัน โดยขอกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ในบ้านเมือง เพื่ออำนวยพรให้พระองค์ท่านมีพลานามัยที่  แข็งแรง ปราศจากการเจ็บป่วย และแคล้วคลาดจากภัยอันตรายใดๆ อย่าได้แผ้วพาล และขอให้พระองค์ท่านได้สถิตในดวงใจชาวไทยนิรันดร์

สำหรับนิทรรศการ“ด้วยจงรัก และภักดี” มีศิลปินกว่า 90 คน ร่วมจัดแสดงผลงาน ที่  “แปซิฟิคซิตี้คลับ ชั้น 28 อาคาร ทู แปซิฟิคเพลส” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 เม.ย. – วันที่ 31 พ.ค. ตั้งแต่เวลา  10.00 น.-20.00 น ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมงานดังกล่าวได้ และหากผู้ใดสนใจผลงานที่จัดแสดง สามารถติดต่อได้ณ.ที่แสดงผลงานและที่หมายเลขโทรศัพท์ 02- 653 – 2450 – 51.