“Talk to PEACH” แอปพลิเคชันปรึกษาเรื่องเพศกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักเพศวิทยา แบบไม่เปิดเผยตัวตน ร่วมมือกับ สมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย) บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย WomenSet และ Peach Clinic จัดงาน Talk to PEACH เรื่องเพศพูดได้ “ว่าด้วยเรื่องของ…ผู้หญิง” เพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพเพศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการพูดคุยและให้คำปรึกษาเรื่องเพศในสังคมไทย ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องในโอกาสส่งท้ายเดือนสตรีสากลและวันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัส HPV สากล

ภายในงาน Talk to PEACH เรื่องเพศพูดได้ “ว่าด้วยเรื่องของ…ผู้หญิง” เปิดเวทีเสวนาเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพเพศหญิงในมิติต่าง ๆ อาทิ บทบาทของนักเพศวิทยา เพศศึกษา เชื้อไวรัส HPV รวมถึงประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ที่จัดขึ้นด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์และสุขภาพ อย่าง สูตินรีแพทย์และนักเพศวิทยา รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ในวงการบันเทิง ที่เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเพศ รวมถึงการรับสิทธิ์ตรวจหาเชื้อ HPV โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกด้วย

เหวิน ชวิศา เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Talk to PEACH กล่าวในหัวข้อ (S)EXpert: เปิดอกทุกเรื่องเพศกับนักเพศวิทยา ว่า ความสนใจในเรื่องเพศและสุขภาพเพศอยู่เสมอ แต่การเข้าถึงข้อมูลหรือการรับคำปรึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสม อาจเป็นเรื่องที่หลายคนในสังคมยังขาดโอกาสในการเข้าถึงอยู่ โดยการแก้ไขปัญหาสุขภาพเพศ ที่มักเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยรวมกัน ทั้งร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ การเลี้ยงดูจากครอบครัว ความรุนแรง หรือศาสนาและวัฒนธรรม จำเป็นต้องให้ นักเพศวิทยา (Sexologist) ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเพศวิทยา เข้ามามีบทบาทในการให้คำปรึกษาและใช้รักษาแบบองค์รวม (Holistic Approach) เพื่อให้ครอบคลุมทั้งในด้านสุขภาพกาย ใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

ดังนั้น แอปพลิเคชัน Talk to PEACH จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยในการคัดกรองและให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพเพศแบบไม่เปิดเพศตัวตน โดยหนึ่งปีที่ผ่านมา Talk to PEACH ดำเนินการช่วยคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางเพศไปแล้วกว่า 3,000 เคส”

รศ. ดร. นพ.อติวุทธ กมุทมาศ นายกสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย) กล่าวในหัวข้อ Sex Education & Beyond: เพศศึกษาที่ไม่กล้าพูด ในประเด็นที่น่าสนใจไว้ว่า “ความรู้เรื่องเพศศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถเสริมสร้างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองได้ หากถูกปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาตั้งแต่เด็ก จะทำให้เกิด Sexual Empowerment หรือ พลังแห่งความกล้า ความมั่นใจ และไม่กลัวที่จะพูดถึงเรื่องทางเพศ ทั้งยังพร้อมกับการรับมือและแก้ไขปัญหาทางเพศได้ เช่น การคุกคาม ความรุนแรง รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศได้เป็นอย่างดี การไม่กล้าพูดถึงเรื่องเพศเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเพศตามมา ดังนั้น เรื่องเพศจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูด และควรทำให้การพูดคุยหรือสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องปกติ”

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพศและให้ความรู้ จาก เพจ เพศสุภาพ สนับสนุนโดย บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) มีเนื้อหากิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าว พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเพศหญิง บรรยายโดย พญ.ธนวรรณ ศิริสุข สูตินรีแพทย์

สำหรับการจัดงาน Talk to PEACH เรื่องเพศพูดได้ “ว่าด้วยเรื่องของ…ผู้หญิง” ที่ผ่านมา Talk to PEACH มุ่งหวังในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพศ พร้อมเดินหน้าในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเรื่องเพศผ่านการช่วยคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางเพศต่อไป