เมื่อวันที่ 3 เม.ย. พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมประสานภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ตนได้เน้นย้ำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในประเด็นการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม พร้อมแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด โดยเน้นความรวดเร็ว ทั้งกรณีกระทำดีก็ต้องชื่นชม ส่วนใครทำผิดก็ต้องดำเนินการสอบสวนหรือลงโทษโดยเร็วเช่นกัน

ขณะนี้ในสื่อสังคมออนไลน์มีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการศึกษาจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งเรื่องจริง เรื่องที่ต้องการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหา จึงได้มอบหมายทุกหน่วยงานให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด พร้อมชี้แจงและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ในเย็นวันนี้ เวลาประมาณ 19.00 น. สำนักงาน ก.ค.ศ. เตรียมชี้แจงประเด็นการปรับเงินเดือนครูใหม่และเงินชดเชยครูที่ได้รับผลกระทบ ผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.ค.ศ. รายการห้องเรียนอารมณ์ดี จึงขอเชิญชวนครูและผู้เกี่ยวข้องร่วมติดตามไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานถึงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา PISA โดยในส่วนของ สกศ. เตรียมสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ PISA ในทางปฏิบัติ : พลังของข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการศึกษา เพื่อนำข้อเสนอไปสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานทุกระดับให้เห็นความสำคัญของ PISA พร้อมสร้างความคุ้นชินในการทำข้อสอบ PISA แบบออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ ส่วน สสวท. ได้รายงานหลักสูตรการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำแนวทาง PISA มาปรับใช้ในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์แบบสะสมชั่วโมงเรียนจนครบ 7 บทเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียน 4,768 ราย เรียนสำเร็จแล้ว 31% (299 ราย) เช่นเดียวกับ สพฐ. ที่ได้รายงานว่า ขณะนี้มีเด็กนักเรียนได้เข้าไปทดสอบข้อสอบตามแนวทางของ PISA แล้วกว่า 60,000 คน พร้อมประสาน กสทช. เพื่อช่วยดูแลโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ให้มีความพร้อมสอบ PISA แบบออนไลน์ด้วย

ส่วน สทศ. ได้รายงานถึงการเปิดระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (O-NET) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ http://onettesting.niets.or.th/ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เพียงลงทะเบียนผ่านโน้ตบุ๊กหรือสมาร์ตโฟน ก็สามารถเข้ารับการทดสอบในทุกวิชาที่ สทศ. จัดสอบ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime อีกทั้งยังสามารถทราบผลการทดสอบ รวมทั้งจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาในรายวิชาและสาระการเรียนรู้ทันทีหลังสอบอีกด้วย.