เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่วัดนายโรง มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือ “สมเด็จธงชัย” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายชัชชาติ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นพระพิมลภาวนาพิธาน วิ. เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม, พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานฝ่ายฆราวาส และดร.วรชล ถาวรพงษ์ ผอ.เขตบางกอกน้อย ถวายสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

ต่อมา พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว นายชัชชาติ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาให้พร เป็นอันเสร็จพิธี