เฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันเสาร์ที่ 20 เม.ย. 67 โดยระบุว่า ค่าดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์ อันตรายมาก ควรงดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด

โดยมีการเปิดเผยค่าดัชนีความร้อนสูงสุดอยู่ในระดับ “อันตรายมาก” อยู่ที่ มากกว่าหรือเท่ากับ 52 องศาเซลเซียส จึงแนะนำให้งดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด โดยมีผลต่อสุขภาพจากความร้อน คือ การสัมผัสอุณหภูมิของอากาศที่สูงขึ้นเกินกว่าระดับร่างกายรับได้ อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ ผื่นบวมแดง ตะคริว และโรคลมร้อน (Heat Stroke)

โดยประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก (0-5 ปี), ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป, หญิงตั้งครรภ์, ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน, ผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง และนักท่องเที่ยว