เมื่อวันที่ 22 เม.ย. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ได้มอบหมายให้นายเผด็จ ลายทอง ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นประธานการประชุม น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายสุทธิพงษ์ แกมทับทิม ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี คณะเจ้าหน้าที่และนายสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานดักจับเคลื่อนย้ายลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเทศบาลเมืองลพบุรี ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ต.นิธิ อิงคสุวรรณ ผบ.มทบ.13 พ.ต.อ.ทัชวัฒน์ สายโยธ ผกก.สภ.ท่าหิน จ.ลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข สส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ผู้แทนนายสาธิต ทวีผล สส.ลพบุรี พรรรคก้าวไกล ผู้แทนนายนรินทร์ คลังผา สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย นายกฤติน หลิมตระกูล ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ลพบุรี โดยมีนายเผด็จ ลายทอง ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นประธาน

ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนการดักจับและเคลื่อนย้ายลิง เขตเทศบาลเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ครั้งแรกเป้าหมายจับลิง 200-300 ตัว ระยะเวลาดำเนินการ 4 วัน เพื่อทำหมันและเคลื่อนย้ายไปดูแล ณ สถานอนุบาลลิงโพธิ์เก้าต้น เทศบาลเมืองลพบุรี กรงที่ 3 โดยจะดำเนินการเมื่อกรงของเทศบาลเมืองลพบุรี​มีความพร้อม (คาดว่าไม่เกินกลางเดือน พ.ค. 67)​ มีรายละเอียดดังนี้

1.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการติดตั้งกรงดักจับลิงขนาดใหญ่ จำนวน 2 กรง เป้าหมาย
บริเวณหน้าโรงแรมเอเชีย กรงขนาด กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 12 เมตร
บริเวณร้านเซ่งเฮง กรงขนาด กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 15 เมตร

 1. จังหวัดลพบุรีออกคำสั่งจัดตั้งกองอำนวยการประสานงานดักจับและเคลื่อนย้ายลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
  1) จังหวัดลพบุรี (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี) เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการ
  2) เทศบาลเมืองลพบุรี สนับสนุนเจ้าหน้าที่จำนวน 10 คน ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุนเต็นท์ใหญ่ 1 หลัง โต๊ะ 4 ตัว เก้าอี้ 20 ตัว และรถบรรทุก (กระบะ) 1 คัน รถบรรทุกหกล้อ 1 คัน พร้อมให้การสนับสนุนสถานที่ดำเนินการทำหมันลิงในอาคารบริเวณสถานอนุบาลลิงฯ
  3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สนับสนุนเจ้าหน้าที่จำนวน 25 คน ดำเนินการดักจับลิง ทำหมัน ทำประวัติลิง และสนับสนุนกรงดักลิงขนาดใหญ่ จำนวน 2 ชุด กรงดักลิงขนาดเล็ก จำนวน 5 ชุด กรงเคลื่อนย้ายลิงแบบ 3 ช่อง จำนวน 30 ชุด รถบรรทุก (กระบะ) 2 คัน รถบรรทุกหกล้อ 1 คัน
  4) มณฑลทหารบกที่ 13 สนับสนุนทหารจำนวน 10 นาย ร่วมดำเนินการเคลื่อนย้ายลิง และสนับสนุนรถบรรทุก (กระบะ) 1 คัน รถบรรทุกหกล้อ 1 คัน
  5) สถานีตำรวจภูธรท่าหิน สนับสนุนตำรวจ 5 นาย ช่วยอำนวยการจราจร
  6) กู้ภัย/รถพยาบาล เตรียมความพร้อมหากมีเหตุฉุกเฉิน
  โดยมี ผบ.มทบ.13 สาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดเป็นที่ปรึกษา

สำหรับการดูแลลิง ณ สถานอนุบาลลิงโพธิ์เก้าต้น กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะสนับสนุนทีมสัตวแพทย์ เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของลิงที่จับมาจากตัวเมืองลพบุรีอย่างใกล้ชิด ในส่วนของการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับลิงในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลพบุรี ได้รับแจ้งว่าจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนกลางเดือนพฤษภาคม 2567 โดยเมื่อดำเนินการเกี่ยวกับกรงอนุบาลลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้วางแผนร่วมกันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า จะเริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายลิงในทันที เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวเมืองลพบุรีโดยเร็วที่สุด.