เมื่อเวลา 11.51 น. วันที่ 23 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ให้ดำเนินการเลือก สว. และจัดทำร่างแผนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยประกาศกำหนดรับสมัครในวันที่ 13 พ.ค. 2567  วันเลือก สว.ระดับอำเภอในวันที่ 9 มิ.ย. 2567 วันเลือก สว.ระดับจังหวัดในวันที่ 16 มิ.ย. 2567  และวันเลือก สว.ประเทศ ในวันที่ 26 มิ.ย. 2567  ทั้งนี้ วันประกาศผลรับรองการเลือก สว. ในวันที่  2 ก.ค. 2567.