เริ่มจาก

ภาคเหนือ

ร้อนสูงสุด 44.2 °C ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง วันที่ 22 เม.ย.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อนสูงสุด 43.60 °C ที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม วันที่ 27 เม.ย.

ภาคกลาง

ร้อนสูงสุด 44.00 °C ใน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วันที่ 27 เม.ย.

ภาคตะวันออก

ร้อนสูงสุด 42.00 °C ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันที่ 27 เม.ย.

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

ร้อนสูงสุด 41.1 °C ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 19 เม.ย.

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

ร้อนสูงสุด 39.90 °C ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ วันที่ 10 เม.ย.

กรุงเทพมหานคร

ร้อนสูงสุด 40.4 °C ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ เขตคลองเตย วันที่ 21 เม.ย.

ภาคปริมณฑล

ร้อนสูงสุด 42.5 °C ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 27 เม.ย.