เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 29 เม.ย. ที่บริษัท ล้อโลหะไทย เมททอล จำกัด เขตบางซื่อ กทม. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ กทม. ได้ดำเนินการขนย้ายกากแคดเมียม 150 ตัน ทยอยขึ้นรถบรรทุกเป็นคันที่ 2 จาก 6 คัน โดยจะนำกากแคดเมียมจากบริษัทล้อโลหะไทย ลำเลียงกลับไปสู่บ่อฝังกลบเดิมที่ จ.ตาก โดยการขนย้ายกากแคดเมียมขึ้นรถนั้น มีวิธีการดำเนินการนำถุงซ้อนถุง 2 ชั้นและมัดปากถุงเพื่อป้องกันการรั่วไหล ก่อนจะนำรถโฟล์คลิฟต์มายกลำเลียงถุงขึ้นไปวางไว้บนรถเทรเลอร์ ซึ่งก่อนการลำเลียงขึ้นรถนั้นจะทำการชั่งน้ำหนักโดยตาชั่งดิจิทัลเขียนน้ำหนักถุงและหมายเลขถุงโดยใช้หมายเลขถุงตามที่พนักงานสอบสวนกำหนด โดย 1 คันคาดว่าจะบรรทุก 20 ถุงรวม 30 ตัน

จากนั้นจะดำเนินการคลุมผ้าใบให้เรียบร้อยและนำเชือกรัดอีกครั้ง ซึ่งขั้นตอนของการลำเลียงรถจะเริ่มจากดูดฝุ่นล้อรถคันแรก หลังจากนั้นนำรถออกจากโรงงานไปจอดรอที่จุดพักรถ ก่อนจะนำรถคันที่สองเข้าสู่กระบวนการเดียวกันกับคันแรกจนครบทั้งหมด 6 คันและเคลื่อนขบวนพร้อมกันเพื่อไปยังจุดนัดพบร่วมขบวนกับรถขนกากแคดเมียมที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมุ่งหน้าไปยังบ่อฝังกลบเดิมที่ จ.ตาก ซึ่งในการดำเนินการขนย้ายกากแคดเมียมที่บริษัทล้อโลหะไทยนั้น มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ประชาชื่นและเจ้าหน้าที่เทศกิจบางซื่อ คอยดูแลด้านการจราจร

ส่วนในเรื่องของความปลอดภัย มีรถตำรวจคอยควบคุมดูแลระหว่างการขนส่ง มีการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง และมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ปลายทางด้วยว่าการขนส่งลุล่วงไปด้วยดีและถูกต้องตามหลักการ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัย กทม. ได้มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดเตรียมทีมตอบโต้สารเคมี (ทีม HAZMAT: Hazardous Materials) เผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินในโรงงานหรือพื้นที่บริเวณข้างเคียง จัดหน่วยแพทย์พยาบาลพร้อมรถฉุกเฉินไว้ในพื้นที่ที่สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและการดำเนินการต้องทำในโรงงานที่ปิด

โดยในการขนย้ายจะคำนึงถึงหลักดังนี้ 1. ดำเนินการบนความปลอดภัยสูงสุด เช่น การวางเครื่องชั่งน้ำหนักในจุดที่ไม่สุดระยะของเครนเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ 2. ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เร็วมากขึ้น 3. มีความโปร่งใสในการดำเนินการสูงสุด

ทั้งนี้ ภายหลังนำกากแคดเมียมออกไปหมดแล้วจะมีการตรวจสอบพื้นที่ ดิน น้ำ อากาศ ซ้ำอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้การขนย้ายกากแคดเมียมจะถูกลำเลียงออกจากจุดพักรถของบริษัทล้อโลหะไทยมุ่งสู่ จ.ตาก ในเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 29 เม.ย. เบื้องต้นพนักงานขนย้ายกากแคดเมียมนั้นจะต้องเปลี่ยนชุดป้องกันทุกวันและภายหลังจากการสวมใส่ชุดต้องกำจัดไปฝังกลบในบ่อพร้อมแคดเมียม.