เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด แถลงข่าว โครงการสืบสานมรดกทางพุทธศาสน์ ไทย ภูฏาน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผอ.สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย ม.ร.ว.รุจยาภา อาภากร นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด Colonel Kuenzang Wangchuk Royal ADC to Her Majesty The Queen Mother ผู้แทนจากประเทศภูฏาน นายวันชัย รวยอารี ที่ปรึกษาโครงการฯ และนายฉัตรชัย แผ่นผา ผู้รังสรรค์ผลงานปฏิมากรรม “มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช ปางประทานพร” ร่วมแถลงข่าว

นายขรรค์ กล่าวว่า โครงการสืบสานมรดกทางพุทธศาสน์ ไทย ภูฏาน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2567 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและภูฏาน รวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศภูฏาน เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย และเพื่อจัดสร้างวิหาร ณ ประเทศภูฏาน โดยจะมีการจัดสร้าง “มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช ปางประทานพร” จำลองมาจากองค์จริงซึ่งประดิษฐานที่ วัด โกเอน เธอภูเนย์ ประเทศภูฏาน ที่มีความเก่าแก่หลายร้อยปี ทั้งนี้จะมีพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 9 ก.ย. 2567 เวลา 14.00 น. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพุทธาภิเษก พร้อมด้วย Her Majesty Queen Tshering Pem Wangchuk แห่งราชวงศ์ภูฏาน

ด้านนายวันชัย กล่าวว่า ชาวภูฏานมีความเชื่อว่าอานิสงส์ของการสวดภาวนาขอพรจากองค์มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช จะทำให้ได้พรทั้งทางโลกและทางธรรม บรรเทาเคราะห์กรรม และความทุกข์ทั้งของตนเองและคนที่เรารัก โดยการจัดสร้างองค์มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช จะมีการบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับมาจากวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ภูฏานด้วย

สำหรับ “มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช” ที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความสิริมงคลครั้งนี้ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ ขนาดตั้งบูชาหน้าตัก 4 นิ้ว ความสูงรวมฐานหินอ่อน 19 นิ้ว บูชาองค์ละ 299,999 บาท (จัดสร้างจำนวน 108 องค์) และเหรียญมหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช เนื้อเงินชุบนาก ประกอบด้วยองค์มหาสิทธาปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช ตราราชสำนัก และวิหารด้านหลังผลิตจากทองคำบริสุทธิ์ 96.5 หนัก 1 บาท บูชาองค์ละ 199,999 บาท (จัดสร้างจำนวน 593 องค์) โดยผู้ที่สนใจสามารถจองบูชาได้แล้วที่บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด โทร. 0-2117-9634 และ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทร. 0-2256-4623, 0-2256-4440-3 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโครงการเงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย และเพื่อบูรณะจัดสร้างวิหาร ณ ประเทศภูฏาน