ปลายทางของพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งมักไม่ถูกนำไปรีไซเคิล เพราะปนเปื้อน ขณะเดียวประเทศไทยยังไม่มีระบบรีไซเคิลที่ชัดเจนของพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ดังนั้นปลายทางของพลาสติกเหล่านี้จะไปอยู่ในหลุมฝังกลบ  และหลุดรอดลงทะเล

 “เถลิงศักดิ์  เพ็ชรสุวรรณ”  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทย มีการกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลาสติกจากกระบวนการผลิต ร้อยละ 60 ภายในปี พ.ศ.2583  และเรียกร้องนโยบายเพื่อยุติ Fast fashion ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณพลาสติกที่ใช้ในการผลิตเพิ่มมากขึ้นแต่มีอายุการใช้งานสั้น รวมถึงส่งเสริมให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีและวัสดุที่เป็นนวัตกรรมเพื่อทดแทนพลาสติก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดโรดแมป (Roadmap) การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561- 2573 ที่มีเป้าหมาย คือ การลดและเลิกใช้พลาสติก ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภายใน3 ปีหลังจากนี้จะนำนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิล 100% เพราะฉะนั้นปริมาณขยะที่มีอยู่จำนวนมากจะค่อนข้างลดลง ทั้งนี้ทั้งนั้นจะลดลงไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งพี่น้องประชาชน และผู้ผลิตขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ เพราะขยะพลาสติกมีปริมาณเยอะมาก” รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว

“เถลิงศักดิ์” กล่าวต่อว่า สำหรับแผนรีไซเคิล 100 เปอร์เซนต์ได้คุยกับผู้ผลิตต้องวางแผนการผลิตพลาสติก พลาสติกที่บางเกินไปจะถูกลดจำนวนลงเรื่อยๆ ซึ่งพลาสติกที่หนาจะนำมารีไซเคิลรียูสได้ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการลดการผลิตพลาสติกลงมา ดังนั้นแผนรีไซเคิลจะเน้นหารือกับผู้ประกอบการ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับแผนขยะแห่งชาติ  เพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก ซึ่งในระยะยาวอาจต้องทำให้เป็นกฏหมาย ทำให้เป็นระเบียบเพื่อทำให้เกิดรูปธรรม เรื่องนี้กรมควบคุมมลพิษกำลังดำเนินการ โดยจะมีแผนดำเนินงานเป็นขั้นตอนในแต่ละช่วง เพราะอย่างที่ทราบตอนนี้พื้นที่หลุมฝังกลบมีไม่เพียงพอ จะไปสร้างใหม่ก็ถูกต่อต้าน ดังนั้นต้องจัดการในพื้นที่เดิมคือลดปริมาณขยะลงสู่หลุมฝังกลบ ขณะเดียวต้องนำขยะมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จะเป็นส่วนหนึ่งในการยืดอายุหลุมฝังกลบต่างๆ ส่วนเรื่องระเบียบกฏหมายต่างๆจะทยอยออกมาเพื่อช่วงแรกขอความร่วมมือ ระเบียบต่างๆจะนำไปใช้กับผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีการนำพลาสติกมารีไซเคิลประมาณ 30 เปอร์เซนต์ อย่างไรก็ตามขณะนี้ประเทศงดการนำเข้าพลาสติกจากต่างประเทศแล้ว ส่วนโฟมมีการยกเลิกการผลิตแล้วในประเทศไทย.