สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ว่ารัฐบาลรายงานจำนวนบ้านร้างเพิ่มขึ้นเกือบ 4 ล้านหลังในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนประชากรซึ่งลดลง สร้างความเงียบเหงาให้แก่ชุมชนในชนบท

จากการสำรวจของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อปี 2566 มีบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 3.85 ล้านหลัง จำนวนสูงกว่าเมื่อปี 2546 ประมาณร้อยละ 80

รายงานจากกระทรวงมหาดไทยญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินการสำรวจทุก ๆ 5 ปี ระบุว่าจำนวนบ้านร้างมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 360,000 หลัง จากสถิติเมื่อปี 2561

ด้วยจำนวนประชากรสูงวัยมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก และอัตราการเกิดที่ตกต่ำอย่างเรื้อรัง ส่งผลให้ปรากฏการณ์บ้านร้างในญี่ปุ่นลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท

นอกจากนั้น เจ้าของบ้านร้างเหล่านี้รวมไปถึงชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ที่สืบทอดมรดกมาจากครอบครัว และผู้ที่ไม่สะดวกและไม่ต้องการดูแลหรือปรับปรุงบ้าน

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เจ้าหน้าที่เร่งเรียกร้องให้เจ้าของรื้อถอน, ขาย หรือนำบ้านไปใช้เพื่อเหตุผลอื่น และได้ตรากฎหมายอาคารเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับคำเตือนของภาครัฐ

ข้อมูลของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อเดือน ก.พ. ระบุว่า อัตราการเกิดในประเทศได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่เมื่อปี 2566 นอกจากนี้ อัตราการเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า 2 เท่าของทารกเกิดใหม่.

เครดิตภาพ : AFP