เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 3 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสให้ทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ให้มีความตั้งใจทำงานให้แก่พี่น้องประชาชน หลักคือให้ยึดพี่น้องประชาชนและประเทศชาติบ้านเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ทุกคนได้ปฏิญาณในการแสดงความจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ.