เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 น.ส.อารียา เพ็งประเสริฐ ผอ.เขตบางพลัด เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้รับเหมารื้อถอนอาคารพาณิชย์ 4 ชั้นแล้วมีวัสดุตกหล่นระหว่างการปฏิบัติงาน บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 93 เขตบางพลัด ว่า ในช่วงเช้าวันนี้ได้เชิญบริษัทผู้แจ้งการรื้อถอนอาคาร ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร ผู้เช่าอาคาร ผู้แทนจากสำนักการโยธา ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลือเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

‘ชัชชาติ’ ลงตรวจพื้นที่ตึกถล่ม ‘ผู้รับเหมา’ ยอมรับผิดพร้อมขอโทษ

เบื้องต้นผู้แจ้งการรื้อถอนอาคารต้องยุติการรื้อถอนและใช้อาคารเป็นเวลา 7 วัน โดยต้องดำเนินการแก้ไขและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ ผู้รับเหมาจะเข้าพื้นที่ เพื่อดำเนินการเก็บกวาดวัสดุที่ตกหล่นบนอาคารที่ได้รับผลกระทบภายในวันนี้ และดำเนินการซ่อมแซมอาคารต่อไป ส่วนเศษวัสดุที่ตกหล่นบนทางเท้านั้น ขณะนี้ทางผู้รับเหมาได้นำสแลนมาขึงไว้และจะดำเนินการจัดเก็บให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

ผอ.เขตบางพลัด เผยอีกว่า หลังจากนี้ สำนักงานเขตบางพลัดและสำนักการโยธา ได้ประสานขอความร่วมมือจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารและประเมินความเสียหาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่พักอาศัยบริเวณอาคารข้างเคียงและผู้สัญจรไปมาบริเวณทางเท้า รวมทั้งประเมินโครงสร้างของอาคารที่ยังรื้อถอนไม่แล้วเสร็จว่าจะดำเนินการอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย เบื้องต้นได้ให้ผู้รับเหมาทำแผนการรื้อถอนอาคารมาใหม่เพื่อให้พิจารณาว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น มี 21 ห้อง ดำเนินการรื้อถอนไปแล้ว 14 ห้อง ยังคงเหลือที่จะรื้อถอน 7 ห้อง

ส่วนการรับผิดชอบเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น ผู้แจ้งการรื้อถอนอาคารและผู้รับเหมายินดีรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เบื้องต้นได้ให้ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยเรียบร้อยแล้วโดยจ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว และจะให้ความช่วยเหลือค่าเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ ค่าทำขวัญเพื่อเยียวยาทางด้านจิตใจ และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย.