เมื่อวันที่ 10 พ.ค. น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 25,000 ล้านบาท ให้กระทรวงสาธารณสุขสำหรับจ่ายเป็นค่าป่วยการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ เดือนละ 2,000 บาทต่อคน ซึ่งเพิ่มจากเดิมที่ให้เดือนละ 1,000 บาท ทั้งนี้มีผลตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2567 คือเดือน ต.ค. 2566 โดยในเดือน พ.ค. 2567 อสม. จะได้รับเงินค่าป่วยการในอัตราใหม่ 2,000 บาท และตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่เดือน ต.ค. 2566-เม.ย. 2567 อีก 7,000 บาท รวม 9,000 บาท จากนั้นจะได้รับค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาททุกเดือน

น.ส.เกณิกา กล่าวอีกว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศไทม์ไลน์การเบิกจ่ายค่าป่วยการแก่ อสม. ซึ่งจะโอนเงินดังกล่าวรอบเดือน เม.ย. 2567 เข้าบัญชีในวันที่ 15 พ.ค. 2567 จำนวน 2,000 บาท และเงินตกเบิกย้อนหลัง 6,000 บาท รวมได้รับ 8,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับ อสม. ที่เป็นกลไกสำคัญในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ช่วยขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นจิตอาสาที่เสียสละตนเองในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม โดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้อย่างต่อเนื่อง