เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนในระบบไทยแลนด์ พาส (Thailand Pass) ว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ที่เริ่มใช้ระบบไทยแลนด์ พาสนั้น ตอนนี้มียอดผู้ที่ลงทะเบียนขอเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบนี้แล้วรวมจำนวน 214,251 คน ได้รับอนุมัติแล้ว 167,415 คน โดยในจำนวนดังกล่าว ได้รับการอนุมัติแบบอัตโนมัติ 86,719 คน หรือครึ่งหนึ่ง (สถานะวันที่ 17 พ.ย.2564 เวลา 09.00 น.)โดยสถิติผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1-16 พ.ย.2564 ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง เข้ามา 38,584 คน ซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 42 คน, ทางท่าอากาศยานภูเก็ต 18,421 คน มีผู้ติดเชื้อ 32 คน, ท่าอากาศยานสมุย 1,259 คน ไม่มีผู้ติดเชื้อ, ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 210 คน ไม่มีผู้ติดเชื้อ รวมผู้เดินทางเข้าประเทศไทย 58,870 คน มีผู้ติดเชื้อ 74 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.13

นายธานี กล่าวอีกว่า ในขณะนี้ ระบบไทยแลนด์ พาส ได้รับการปรับปรุงเพื่อตอบโจทย์ผู้เดินทาง โดยได้ทำ drop down list ให้เลือกโรงแรมที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาล เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลไม่เชื่อมต่อกัน สามารถใช้งานได้แล้ว นอกจากนี้ ด่านควบคุมโรคยังได้จัดทำประกาศที่สนามบินแจ้งรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้แสดง ได้แก่ หนังสือเดินทาง, ไทยแลนด์ พาส คิวอาร์โค้ด, ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PRC, ตั๋วโดยสารเครื่องบิน และใบ ตม.6 ซึ่งใช้เวลาในการรอที่สนามบินไม่นาน แต่ในบางช่วงอาจมีผู้เดินทางจำนวนมาก