เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ โฆษกสำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.) กล่าวว่า จากกรณีที่มีการวิจารณ์การจัดซื้อจัดจ้างรถจักรยานยนต์สายตรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งข้อมูลบางส่วนไม่เป็นความจริง อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดความเสียหายต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นั้น ขอชี้แจงว่าการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจ จำนวน 14,442 คัน เป็นการจัดหาทดแทนรถจักรยานยนต์สายตรวจเก่าที่ได้มาเมื่อปี 2557 และแจกจ่ายให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศ โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (e bidding) หาตัวผู้รับจ้าง ซึ่งยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้างที่มารับงานนี้แต่อย่างใด

สำหรับราคาในการจัดหาเป็นการกำหนดราคาจากการสืบราคาท้องตลาดจากผู้ที่มีอาชีพขายโดยตรง ซึ่งการกำหนดคุณลักษณะไม่ใช่เพียงราคารถจักรยานยนต์เท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงคือเป็นการกำหนดราคา ที่จะมีอุปกรณ์ส่วนควบ เครื่องมือ เครื่องใช้ประจำรถให้กับสายตรวจทั้งผู้ขับขี่และคนซ้อนท้าย เช่น กล้องบันทึกภาพแบบเคลื่อนไหวติดตัวเจ้าหน้าที่ สัญญาณไฟกะพริบ หมวกนิรภัย ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมเข้าไปด้วย

โครงการจัดหารถจักรยานยนต์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ กรมบัญชีกลางได้คัดเลือกเข้าสู่โครงการที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสําหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์เพื่อติดตามการดำเนินการและความคืบหน้าทุกระยะ

ส่วนประเด็นรถจักรยานยนต์คันเก่าที่จัดซื้อจัดจ้างกันในปี 2557 จำนวน 14,442 คันไปแล้ว ขณะนั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.) ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (ลก.ตร.) ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ

โฆษก สกบ. กล่าวอีกว่า รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร. ได้ย้ำกำชับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรถจักรยานยนต์สายตรวจปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความเป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประชาชน ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการดำเนินการ ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้างแต่อย่างใด ขอฝากผู้ที่จะให้ข้อมูลต่างๆ แก่พี่น้องประชาชน ขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริง ไม่เกิดความเข้าใจผิดจนเกิดความเสียหายต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ อีกทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่า งบประมาณที่ได้รับจากภาษีพี่น้องประชาชนจะนำมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน สังคมต่อไป