เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยสื่อมวลชนถามถึงกรณีเตรียมประกาศให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติด ประเภท 5 ว่า การแก้ไขปัญหาต้องมีการดูสถิติตัวเลข เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เช่น การเปิดให้ประชาชนใช้มาเป็นเวลากว่า 2 ปี สิ่งที่พบคือ กลุ่มวัยรุ่นเสพมากขึ้นกว่า 10 เท่า ซึ่งเป็นข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดของจุฬาลงกรณ์ฯ รวมถึงข้อมูลของสหรัฐอเมริกา ก็พบว่า เด็กมีไอคิวลดลง 8-9 จุด โดยตนยังไม่พูดตัวเลขของสาธารณสุข เพราะอยากให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกลาง

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากนี้จะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ ก็ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายในการครอบครอง โดยอาจมีเส้นแบ่งของความเป็นยาเสพติด กับธุรกิจบริการ หรือรายได้ทางเศรษฐกิจ ซึ่งตนคิดว่า เรื่องนี้คุยกันด้วยเหตุและผล ก็จะไม่มีปัญหา ส่วนกรณีการนำเสนอเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในเรื่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ตนขอย้ำว่า เป็นการดำเนินการในขณะนั้น แต่เรื่องนี้ ไม่ใช่ปรับแก้อะไรไม่ได้ โดยเราควรปรับให้มีทิศทางที่ดีของสังคมและประชาชน ซึ่งตนคิดว่าทุกฝ่ายรับได้ ดังนั้น ขอเชิญผู้ประกอบการทุกด้าน มาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน จะได้เกิดความชัดเจนว่า เราจะดูแลพี่น้องประชาชนของเราอย่างไร