เมื่อวันที่ 23 พ.ค. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รรท.ผบ.ตร. ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 256/2567 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ใจความว่า ด้วย พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รอง ผบช.ทท. ขอลาออกจากราชการ เพื่อไปสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 มาตรา 108 และมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 108/2567 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2567 ประกอบระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2566 จึงอนุญาตให้ พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

สำหรับ พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รอง ผบช.ทท. มีชื่อเล่นว่า “กบ” เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รอง ผบก.ทท., ผบก.ปอท. และรอง ผบช.ทท.