รายงานข่าวจาก บริษัท เทพสมบัติ จำกัด ผู้ให้บริการรถโดยสารสมบัติทัวร์ แจ้งว่า ขณะนี้ประเทศเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ทำให้มีฝนตกหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากช่วงหน้าฝน

สมบัติทัวร์จึงกำชับพนักงานให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารให้มีอุปกรณ์ส่วนควบเป็นไปตามเงื่อนไขการเดินรถที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ที่พร้อมใช้งานและปลอดภัย โดยเฉพาะระบบเบรก ล้อยาง และที่ปัดน้ำฝน ส่วนพนักงานขับรถต้องมีร่างกายที่พร้อมให้บริการ ตรวจสอบสภาพอากาศในเส้นทางที่มีการเดินรถผ่าน เพื่อวางแผนในการเดินทางและรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนได้ ไม่ว่าจะเป็นการขับรถผ่านช่วงที่มีฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วมขัง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ประมาท ขับช้า และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่มากกว่าการเดินรถในช่วงปกติ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ จากการเดินทาง

ปัจจุบัน สมบัติทัวร์ มีรถโดยสารให้บริการมากกว่า 200 คัน 32 เส้นทางทั่วประเทศ มีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย 5,000-6,000 คนต่อวัน ซึ่งการเดินทางในช่วงนี้ มีการเดินทางไปทุกพื้นที่ และขณะนี้เข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (โลว์ซีซั่น) ส่งผลให้เกิดการเดินทางไม่มากนัก ซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้ในทุกๆ ปี ช่วงการเดินทางในฤดูฝนอยู่แล้ว

นอกจากนี้ สมบัติทัวร์ได้นำรถโดยสารปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษชั้นเดียว มาตรฐานชั้นสุพรีม (วีไอพี) ขนาด 12 เมตร จำนวน 24 ที่นั่ง มาให้บริการเพิ่มเติมในเส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี จำนวน 1 เที่ยววิ่ง ไป-กลับต่อวัน คือ รถออกจากหมอชิต 2 (กรุงเทพฯ) เวลา 20.45 น. ถึงอุบลฯ เวลา 06.20 น. ส่วนรถออกจากอุบลฯ เวลา 19.30 น. ถึงหมอชิต 2 (กรุงเทพฯ) เวลา 05.05 น. ค่าโดยสาร 846 บาท โดยเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา

จากปัจจุบันมีรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น มาตรฐานชั้นซูเปอร์ ขนาด 12 เมตร จำนวน 42 ที่นั่ง ให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลฯ อยู่แล้ว วันละ 1 เที่ยววิ่งต่อวัน คือ รถออกจากหมอชิต 2 (กรุงเทพฯ) เวลา 21.10 น. ถึงอุบลฯ เวลา 06.45 น. ส่วนรถออกจากอุบลฯ เวลา 18.20 น. ถึงหมอชิต 2 (กรุงเทพฯ) เวลา 04.00 น. ค่าโดยสาร 634 บาท

ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนรถโดยสารในเส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลฯ ทำให้มีรถโดยสารให้บริการ 2 ประเภท 2 เที่ยววิ่ง ไป-กลับต่อวัน จากเดิมที่จะมีรถโดยสารให้บริการแค่ประเภทเดียว วันละ 1 เที่ยววิ่งต่อวัน ช่วยยกระดับการให้บริการ อำนวยความสะดวก เพิ่มทางเลือกผู้โดยสารให้รับความสะดวกสบายในการเดินทางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มากขึ้น