นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวในพิธีเปิดงาน “Cabal : Infinite Combo Grand Opening” ซึ่งจัดโดยบริษัท ซีบีซอฟท์ จำกัด ว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมเกมในปี 2565 ที่จัดทำโดย ดีป้า พบว่า มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย มีมูลค่ารวม มากกว่า 40,000 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมเกมมีมูลค่าสูงสุดในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 34,000 ล้านบาท หรือ 85% ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย

ทั้งนี้กระทรวงดีอีเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม รวมถึงการให้โอกาสเด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลอย่างเต็มที่ โดย ดีป้าได้ดำเนินการตั้งแต่ระดับต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำได้แก่

1.depa Game on the Series: สร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในวงการเกมและสายไอที เพื่อนให้คนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้รับชมบน Facebook , Youtube และ Tiktok มากกว่า 200,000 views 

   2.depa Game Accelerator Program: ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ บ่มเพาะและพัฒนาฝีมือของนักพัฒนาเกมไทย ผ่าน workshop, pitching, showcase, และ business matching โดยได้มีการดำเนินการมาแล้ว 3 รุ่น และมีบริษัทเกม นักพัฒนาเกม ได้รับการ accelerate กว่า 160 ราย มูลค่าการเจรจาธุรกิจรวมไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท

 3. depa Game Online Academy: แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์เรื่องเกม โดยมีเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ครอบคลุมสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และนักพัฒนาเกมมืออาชีพ โดยเป็นหลักสูตรเรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 4. depa Digital Startup Fund: การร่วมลงทุนในบริษัทเกมไทย สนับสนุนผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจในระยะเติบโต จำนวน 5 ล้านบาทต่อการลงทุน 

 5. การต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ: ไม่ว่าจะเป็น การจัดแสดงผลงานเกมไทยในงาน World Expo 2020, Dubai ,ร่วมกับ DITP และ TGA ในการพาผู้ประกอบการเกมไทยจัดแสดงผลงานภายใต้ Thailand Pavilion ในงาน Gamescom Asia 2023 at Singapore

“นอกจากนี้กระทรวงดีอี ยังมีนโยบายเร่งสร้างและพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมเกมและกีฬา E-SPORTS แก่เยาวชนไทยมากกว่า 80,000 คน โดยคาดว่าจะเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามภาคเอกชนก็มีความสำคัญไม่แพ้กันในการที่จะแสดงศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์ของผู้พัฒนาเกมไทย รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ระดับสากล” นายประเสริฐ กล่าว