รัฐบาล เปิดข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วง 5 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2567 พบว่า 5 เดือนแรกของปี 2567 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 14,760,911 คน สร้างรายได้ 701,429 ล้านบาท หรือเมื่อคำนวณเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 เท่ากับมีจำนวนเพิ่มขึ้น 38%

นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเที่ยวไทยสูงสุด 5 อันดับแรก
อันดับ 1 จีน 2,911,370 คน
อันดับ 2 มาเลเซีย 2,012,406 คน
อันดับ 3 รัสเซีย 848,473 คน
อันดับ 4 อินเดีย 842,580 คน
อันดับ 5 เกาหลีใต้ 803,574 คน

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือตลอดทั้งปี 2567 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมรวมกว่า 35 ล้านคน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้เข้าประเทศ พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง ต่อยอดการผลักดันไทยตามวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ให้เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub) ของภูมิภาค และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ยืนยันด้วยสถิติ 5 เดือน 1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2567 ชาวต่างชาติเดินทางมาไทยแล้วกว่า 14,760,911 คน

ในส่วนของการพัฒนาแรงงานด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทย หรือ IGNITE TOURISM THAILAND: TAT Skill Factory ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567

ครอบคลุมเนื้อหาด้านการให้บริการด้วยความเป็นไทย (Service with Thainess) การใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการ (English Skill for Service Business) และการจัดการความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว (Tourism Safety Management) ให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ แรงงานด้านการให้บริการในภาคการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และทักษะด้านความเป็นเลิศในการบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากล

“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถดึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวขอไทยได้เพิ่มอีก ทั้งจากการประเมินสถานการณ์ การทำงาน และกำหนด พัฒนาแผนการทำงานที่ดีขึ้น รวมทั้ง การร่วมกันจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ซึ่งล้วนเป็นความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พร้อมขับเคลื่อนไทยให้เป็น Tourism Hub และจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่า ไทยยังมีแผนจะจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปีนี้และปีหน้า เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว”

ที่มา : ทำเนียบรัฐบาล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 67