นิทรรศการ AKU Thesis Show 2024  ภายใต้หัวข้อ “THE SEE SAW SEEN ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน พัฒนาอนาคต” ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ลาน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการและได้มอบรางวัลวิทยานิพนธ์/โครงงาน/โครงการยอดเยี่ยมประจำปี 2567 Thesis of the year จำนวน 4 รางวัล ให้กับผลงานธีสิสของนิสิตที่ได้รับการรับเลือก ได้แก่

1) น.ส.ทิวาพร ทองก้อน : ผลงาน “Salt Factory : Space of Phenomena”
2) นายจิรภัทร จันทรวิศรุต : ผลงาน “โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหาดนราทัศน์ จ.นราธิวาส
3) น.ส.อัญชสา บุญศรี : ผลงาน “โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ”
4) น.ส.พลอยนิสา สบายสุวรรณ “ศาลตายายจากขยะศักดิ์สิทธิ์และเศษแสตนเลส

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ซึ่งจะประกอบไปด้วยการแสดงผลงานธีสิสที่ได้รับการคัดเลือกของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานเสวนาเชิงวิชาชีพในวงการสถาปัตยกรรม งานมอบรางวัลและเสวนาร่วมกันระหว่างคณาจารย์และผู้มีอุปการคุณของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้แก่

1) โครงการ eisa-บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2) Inovation Ecosystem and Collaboration Lead
3) เครือโรงพยาบาลเปาโล-พญาไท
4) บริษัท แลนด์สเคป อาร์คิเทค 49 จำกัด และบริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด
5) บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 และงานมอบรางวัลการประกวดแบบ AKU 2024 Design Contest ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะรับประโยชน์และแนวคิดทางด้านงานสถาปัตยกรรม สามารถนำไปต่อยอดแนวคิดในการออกแบบพื้นที่สาธารณะ บ้าน อาคาร และงานนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ชมนิทรรศการผลงานของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ ลาน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์