เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานคร ของนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวิศณุ ทรัพย์สมพล และ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่และรายงานผล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะเน้นในบริเวณถนนราชดำเนิน สถานที่ราชการ โดยได้ประสานกับกรุงเทพมหานคร ในการแก้ไขปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์ ทางเท้า ต้นไม้ คลองระบายน้ำ พร้อมติดตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย อาทิ หนี้นอกระบบ ยาเสพติด สถานบริการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี ที่จะทำให้ถนนราชดำเนินและบริเวณต่างๆ ในกรุงเทพฯ สวยงาม


ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า กระทรวงมหาดไทยได้ให้นโยบายมาเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณถนนราชดำเนินทั้งหมด การประดับตกแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นผลดีกับประชาชนคนกรุงเทพฯ ในระยะยาว เพราะเมื่อเสร็จจากงานพระราชพิธีแล้ว ประชาชนก็ยังสามารถใช้งาน ถนน ทางเท้า ที่คงทนและสวยงามต่อไปอีกด้วย 
ซึ่งที่ผ่านมาได้รับคำแนะนำจากรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ถึงเรื่องการปรับปรุงต้นไม้ให้สวยงาม ซึ่งกทม. พร้อมนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ เมื่อเช้าที่ผ่านมา กทม. มีการดูแลเรื่องสุขภาพคนไร้บ้านและคนจนเมืองที่บริเวณลานคนเมือง รวมถึงเรื่องหนี้นอกระบบซึ่งต้องประสานการทำงานกับทางตำรวจอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยจะได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบต่อไป ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดอีกด้วย โดยกทม.จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการแก้ปัญหาให้ประชาชน


สำหรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานฯ ในวันนี้ ลงพื้นที่ทั้งสิ้น 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณแยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง เดินตรวจพื้นที่บริเวณแยกคอกวัว ไปถึงโรงแรมรัตนโกสินทร์ จุดที่ 2 แยกเกียกกาย วัดแก้วฟ้า บริเวณตอม่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทางเท้าบริเวณก่อสร้างรถไฟใต้ดิน ถนนสามเสน และจุดที่ 3 ปากซอยรวมมิตร ถนนประดิพัทธิ์ 5 จากปากซอยรวมมิตรถึงซอยพระราม 6 /41.