เมื่อวันที่ 20 ก.ค.เพจดังอีเจี๊ยบเลียบด่วน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า นายคิดเหมือนชั้นมั้ย B 1 มาตรการเดียวที่รัฐบาลต้องทำให้ได้ตอนนี้คือหาวัคซีนที่ดีมาฉีดให้ประชาชนทุกคน อย่างเพียงพอ Now!! ไม่ใช่อีก 2 เดือน–สิ้นปี ถ้าทำไม่ได้เราจะมีรัฐบาลไว้เพื่อ ?