สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ว่ารายงานโดยกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน ระบุแผนการก่อสร้างอ่าวมากกว่า 110 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2570 ซึ่งจะคิดเป็นราว 40% ของอ่าวแห่งสำคัญในจีน โดยอ่าวเหล่านี้จะมีสภาพแวดล้อมที่มีความกลมกลืน ระหว่างผู้คนกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล และรายล้อมด้วยผืนน้ำใส หาดทรายสะอาด รวมทั้งเป็นบ้านของฝูงปลาและฝูงนก


ขณะเดียวกัน แผนการดังกล่าวยังตั้งเป้าหมาย เปลี่ยนเมือง 7 แห่ง ซึ่งรวมถึงเซี่ยเหมิน ให้เป็นเขตต้นแบบซึ่งมีพื้นที่ชายฝั่งที่มีคุณสมบัติถูกจัดเป็นอ่าวสวยงามได้ทั้งหมด พร้อมเผยรายละเอียดเกี่ยวกับพันธกิจ 3 ประการ อาทิ การคุ้มครองและการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลทั่วไป และการปรับปรุงแหล่งระบายน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลแห่งสำคัญ


สำหรับเป้าหมายระยะยาวของจีนในเรื่องนี้ คือการสร้างอ่าวสำคัญทั้งหมด 283 แห่ง ให้เป็นอ่าวสวยงามภายในปี 2578 โดยตัวเลขดังกล่าวรวมถึงอ่าว 110 แห่งที่ได้ระบุไว้ด้วย


ทั้งนี้ จีนยกระดับการคุ้มครองระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเลมากขึ้น ภายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการส่งเสริม “การสร้างจีนที่สวยงาม”


อนึ่ง กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลฉบับแก้ไข มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2567 เพิ่มความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและจัดตั้งระบบใหม่ ๆ อาทิ การจัดการการแบ่งเขต และระบบการควบคุมที่ครอบคลุม.

ข้อมูล-ภาพ : XINHUA