ภายหลังจาก วันนี้ ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก หรือ N3 เดลินิวส์ พาไปดู 11 เรื่องน่ารู้ รายละเอียดของ สลาก N3 ว่าคืออะไร เล่นแบบไหน รางวัลเท่าไร

 1. สลาก N3 หรือสลากเลข 3 หลัก มีลักษณะคล้ายหวยบนดินก่อนหน้านี้ แต่ขอดีคือ ซื้อหนึ่งครั้ง จะได้ลุ้น 4 รางวัล คือ 3 ตัวตรง, 2 ตัวตรง, 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ
 2. สลาก N3 มีรางวัลแจ๊กพอต ถ้างวดไหนไม่มีคนถูกรางวัลเลย เงินรางวัลสามารถสะสมเงินรางวัลไปอีกงวดหนึ่งได้ แต่ได้แค่งวดเดียวเท่านั้น แต่ถ้าอีกงวดหนึ่งยังไม่มีคนถูกรางวัลพิเศษอีก ก็นําเงินส่งเข้ารัฐเป็นรายได้แผ่นดิน
 3. N3 เลือกเลขได้ ตามที่ต้องการจำนวน 3 ตัว 000-999 ซื้อเท่าไรก็ได้ ไม่มีกำหนด
 4. N 3 มีเงินรางวัลไม่แน่นอน โดยจะผันแปร ไปตามจำนวนผู้ถูกรางวัล และจำนวนผู้ซื้อในแต่ละงวด ถ้าคนซื้อมาก แต่คนถูกรางวัลน้อย ก็ได้เงินรางวัลมากตาม เพราะตัวหารน้อย
 5. คนซื้อประชาชนทั่วไปมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 6. เงินรางวัลยังคงเป็นไปตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยยอดขายทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นเงินรางวัล 60% และนำไปแบ่งจัดสรรตามสัดส่วนที่กำหนด  
 7. ออกรางวัล เดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน โดยอิงจากรางวัลที่ 1 หรือรางวัลเลขท้าย
 8. ช่องทางการขาย กำลังพิจารณาให้ผู้ค้ารายย่อย ซึ่งอาจเป็นคนขายสลากดิจิทัลเดิม การเปิดรับสมัครรายใหม่ หรือผู้มีรายได้น้อยเข้ามาขายได้
 9. การขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปใหม่ เว็บไซต์ หรือเครื่องขายสลากแบบพกพา
 10. จำหน่ายใบละ 20-50 บาท กำลังอยู่ระหว่างพิจารณา
 11. การถูกรางวัล ผู้ถูกรางวัลได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องชำระอากรแสตมป์ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัตราส่วนค่าอากรแสตมป์ 0.50 บาท ต่อเงินรางวัล 100 บาท