การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า รฟม. ได้พัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ให้เป็นศูนย์คมนาคมขนส่งด้านตะวันตก (คลองบางไผ่) ตามนโยบายนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างระบบขนส่งสาธารณะทางบกและทางราง แบบไร้รอยต่อ (Seamless Transport) อำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ประชาชน โดยตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 67 ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และผู้ใช้บริการอาคารจอดแล้วจรที่สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ ตลอดจนประชาชนในละแวกใกล้เคียง จะสามารถเข้าถึงบริการรถโดยสารประจำทางได้ที่จุดจอดรถรับ-ส่ง “สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่” เพื่อเดินทางสู่ที่หมายหลากหลายเส้นทางทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด

โดยมีจุดให้บริการรถโดยสารรับ-ส่งเพิ่มเติม ดังนี้ ท่ารถโดยสารประจำทาง สายที่ 2-29 สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่-เซ็นทรัลพระราม 2 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นเส้นทางรถโดยสารประจำทางสายใหม่เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 67 จุดจอดรถรับ-ส่งอยู่บริเวณใกล้ทางเข้า-ออกที่ 3 หน้าอาคารจอดแล้วจรสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ (ฝั่งถนนด้านในชิดอาคาร), จุดจอดรถโดยสารประจำทางของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) บริเวณใกล้ทางเข้า-ออกที่ 4 สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ ติดถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก) 11 เส้นทาง ได้แก่ สายที่ 68 กรุงเทพฯ-วัดไผ่โรงวัว-สองพี่น้อง, สายที่ 69 กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-ด่านช้าง (ช่วงกรุงเทพฯ-สามชุก)

สายที่ 952 กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี (ช่วงกรุงเทพฯ-วิเศษชัยชาญ), สายที่ 953 กรุงเทพฯ-เดิมบางนางบวช-หันคา (ช่วงกรุงเทพฯ-ท่าช้าง), สายที่ 966 กรุงเทพฯ-โรงเรียนการบินกำแพงแสน, สายที่ 974 กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-สุพรรณบุรี, สายที่ 975 กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-ท่าช้าง, สายที่ 9918 กรุงเทพฯ-ด่านเจดีย์สามองค์, สายที่ 9919 กรุงเทพฯ-บางใหญ่-พระนครศรีอยุธยา, สายที่ 793 รังสิต-นครปฐม และสายที่ 794 รังสิต-ปราณบุรี

นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. และบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด จอดรับ-ส่งบริเวณสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ รวม 4 เส้นทาง ดังนี้ สายที่ 2-20 หมู่บ้านบัวทองเคหะ-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร), สายที่ 2-25 หมู่บ้านบัวทองเคหะ-เทเวศร์, สายที่ 2-8 วัดปรางค์หลวง-บางเขน และสายที่ 2-19 ตลาดบางบัวทอง-บางลำพู อย่างไรก็ตามปัจจุบัน รฟม. ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์คมนาคมขนส่งด้านตะวันตก (คลองบางไผ่) แล้ว พร้อมกันนี้อยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์ที่พักผู้โดยสารบริเวณทางเข้า-ออกที่ 2 สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ เพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ขณะเดียวกันได้เตรียมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล และป้ายแนะนำบอกเส้นทางการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ที่จะแสดงอยู่บริเวณทางเข้า-ออกของสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ เพื่อเป็นการให้ข้อมูล สร้างการรับรู้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอีกด้วย

สำหรับสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ เป็นสถานีต้นทาง/ปลายทาง ของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ที่มีเส้นทางให้บริการในแนวถนนกาญจนาภิเษก ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถึง สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน รวม 16 สถานี ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพฯ อีกทั้งผู้โดยสารรถไฟฟ้ายังสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังระบบรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ได้ที่สถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการนนทบุรี-เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ที่สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน-เชื่อมต่อรถไฟฟ้าชานเมือง สายนครวิถี (สายสีแดง) และที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน-เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน)

หรือเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะทางน้ำได้ที่สถานีรถไฟฟ้าสะพานพระนั่งเกล้า-เชื่อมต่อท่าเรือพระนั่งเกล้า รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จึงเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยอย่างยิ่ง ไม่เพียงเท่านี้ พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ ยังมีอาคารจอดแล้วจรให้บริการประชาชน สามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,986 คัน และรถจักรยานยนต์ 416 คัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถนำรถมาจอดและเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ ได้โดยสะดวกด้วย.