พื้นที่สนามหญ้าด้านหลัง หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเทียมร่วมมิตร กระทรวงวัฒนธรรม มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที หลังจากมีประติมากรรม สุนัขพันธุ์ไทย นามว่า “ไอ้จุด” มาจัดแสดง       

โดย “ไอ้จุด” เป็นผลงานการสร้างสรรค์ โดย นายวศินบุรี  สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินศิลปาธร จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำมาตั้งจัดแสดงพร้อมประดับด้วย “ลูกบอล” ประติมากรรมรูปทรงกลมหลากสีสัน       

วศินบุรี บอกว่า “ไอ้จุด” เป็นเสมือนตัวแทนของงานศิลปะร่วมสมัยชิ้นหนึ่ง ทำท่าทีเสมือนกำลังทำการขยายพื้นที่ หรืออาณาเขต ทางศิลปะ ให้กว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้กลายเป็นอาณาเขตที่ไม่เฉพาะศิลปินเท่านั้น ที่สามารถรู้สึกได้ถึงความสงบ ปลอดภัย และมีความสุข แต่หมายถึงทุกคนที่ได้รู้สึกร่วมกัน ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้ ได้พัฒนาและทดลองการทำ “ไอ้จุด” ในท่าใหม่ ตามลักษณะทางธรรมชาติของสุนัข นั่นคือ ท่ากำลัง “ยืนฉี่” สื่อความหมายได้ถึงการแสดงอาณาเขต หรือ เพื่อให้รู้สึกว่ากำลังอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย ซึ่งการทำไอ้จุดในท่านี้ ยังเพราะต้องการแฝงถึงเหตุการณ์ และเพื่อสื่อนัยของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพื้นที่แห่งนี้ ที่กำลังจะเป็นอีกพื้นที่สำคัญของวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย         

สำหรับจุดเริ่มของประติมากรรม “ไอ้จุด” นั้น วศินบุรี เล่าว่า แต่เดิมทำจากเซรามิกขนาดเท่าลูกสุนัข ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานชุด Coming closer ที่ประกอบไปด้วยปราสาทแบบเยอรมัน คนแคระ โถไทย เด็กไทย และ “ไอ้จุด” ที่เป็นลูกหมาพันธุ์ไทย ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของ Street culture ของไทย ซึ่งงานนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงที่กรุงเทพฯ และกรุงเบอร์ลิน ในปี 2550 และถูกนำกลับมาแสดงอีกครั้งในนิทรรศการ รอยยิ้มสยาม งานเปิดหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในปี 2551 ที่ “ไอ้จุด” ถูกเพิ่มบริบทเพิ่มขึ้น หลังจากการเริ่มมีคำว่าศิลปะร่วมสมัยเข้ามาอยู่ในสังคมไทยมากขึ้น และขยายเข้าถึงคนในวงกว้างกว่าเดิม ในงานรอยยิ้มสยาม ประติมากรรมดินเผา “ไอ้จุด” จึงได้กระจายไปตามงานศิลปะชิ้นต่างๆ ทั่วหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำให้คนรู้จักประติมากรรมชิ้นนี้มากขึ้น       

สนใจแวะเวียนไป ชม แชะ และแชร์ ภาพคู่ “ไอ้จุด” กันได้เลยที่พื้นที่ลานศิลปะ หลังหอศิลป์แห่งชาติ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย

……………………………………………..

คอลัมน์ : จุดเช็กอิน ยลถิ่นชุมชน