บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินนกแอร์ แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.67 สายการบินนกแอร์ จะเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงสู่เมืองหนานจิง (Nanjing) ประเทศจีน โดยเส้นทางนี้บินตรงระหว่างกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (DMK) และเมืองหนานจิง ท่าอากาศยานนานาชาติหลูโข่ว(NKG) ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่รอคอยอย่างมากจากนักเดินทางทั้งไทย และจีน โดยจะเพิ่มความสะดวกสบาย และการเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สำหรับเส้นทางบินนี้ สายการบินนกแอร์ให้บริการเที่ยวบินด้วยเครื่องบิน Boeing 737-800 จำนวน 189 ที่นั่งทำการบินจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหลูโข่ว รวมเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง 10 นาที และการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติหลูโข่วมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองรวมเวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง 40 นาที ตามตารางบินดังนี้ วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันเสาร์ ประกอบด้วย เที่ยวบินDD3104 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (DMK) เวลา 13:40 น. เดินทางถึงหนานจิงท่าอากาศยานนานาชาติหลูโข่ว (NKG) เวลา 18:50 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

เที่ยวบิน DD3105 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติหลูโข่ว หนานจิง (NKG) เวลา 20:10 น. และมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ (DMK) เวลา 22:50 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)และวันอาทิตย์, เที่ยวบิน DD3104 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (DMK) เวลา 16:50 น. และมาถึงหนานจิง ท่าอากาศยานนานาชาติหลูโข่ว (NKG) เวลา 22:00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) และเที่ยวบินDD3105 ออกเดินทางจากหนานจิง ท่าอากาศยานนานาชาติหลูโข่ว (NKG) เวลา 23:00 น. และมาถึงกรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (DMK) เวลา 01:40 น.(วันจันทร์) (ตามเวลาท้องถิ่น)

การกลับมาให้บริการเส้นทางนี้ เป็นการขยายเส้นทางการบินของสายการบินนกแอร์ในประเทศจีน โดยเส้นทางกรุงเทพฯ-หนานจิง จะเป็นจุดหมายปลายทางที่ 4 เพิ่มเติมจากเส้นทางกรุงเทพฯ ไปยัง เจิ้งโจว หนานหนิง และจากภูเก็ตไปยังเฉิงตู อย่างไรก็ตามหนานจิงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวและความสำคัญด้านเศรษฐกิจ ในแง่การท่องเที่ยว เมืองนี้มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น สุสานดร. ซุน ยัตเซ็น และกำแพงเมืองหนานจิง ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและหนานจิงยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าของจีน มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย.