“สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์” ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤษภาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 49,871 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย.  6.70%  แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว 23.38% เพราะสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง รวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวในอัตราต่ำ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

ทั้งนี้ รถยนต์ที่มียอดขายลดลงมากสุด คือ รถกระบะดัดแปลง หรือพีพีวี ติดลบ 42.42% รถยนต์สันดาป ลดลง 36.94% รถกระบะลดลง 33.87% ยอดขายรถยนต์รวม 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ลดลง ต่อเนื่องมีเฉพาะเดือน มี.ค. เท่านั้นที่เพิ่มขึ้น แต่มาที่เดือน เม.ย. ปรับลงลงไปอีก จำนวนยอดขายรถรวม 5 เดือนอยู่ที่ 260,365 คัน ลดลง 23.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ดังนั้นต้องจับตาว่าในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร เพราะทาง ส.อ.ท. ได้ประกาศลดยอดขายในประเทศลง 50,000 คัน เผยช่วงนี้ วิกฤติๆ น้องๆ ต้มยำกุ้งเข้าไปแล้ว