วันที่ 9 ก.ค. ทางชมรมเภสัชชนบท ลงนามในจดหมายเปิดผนึกเรื่องขอให้พิจารณาใช้ชุดตรวจโควิดเบื้องต้น Self Swab Rapaid Test เพื่อตรวจสอบการติดเชื้อเบื้องต้นด้วยตัวเอง โดยขอเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกันดำเนินการอนุญาตให้ประชาชนใช้และเข้าถึงอนุญาตให้มีการนำเข้า และให้ อย.นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเสนอรัฐบาลพร้อมไปกับเอกชนที่สนใจนำเข้าเร่งรัดประชุม โดยไม่ต้องรอเวลา สปสช.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ให้เป็นภาระประชาชน โดยกระจายชุดตรวจผ่านร้านยาเภสัชกร คลินิกเทคนิคการแพทย์และ รพ.สต. โดย สปสช.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้อง

ทั้งนี้จดหมายเปิดผนึกดังกล่าวทางเภสัชกรสุภนัย ประเสริฐสุข ประธานชมรมเภสัชชนบทได้ลงนามเรียกร้องไปยัง นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดำเนินการตามที่ชมรมร้องขอ ลงวันที่ 8 ก.ค.